Juridisk information

1Uppmätt på OEM-system med CyberLink MediaEspresso* 6.7.3521 för konvertering av en 6 minuter lång MOV-videofil (~1 GB, 1920 x 1080p, 23 738 kbit/s) som man skulle ha fått från en iPhone* 4S. Filen är omkodad till en mindre .m2ts-fil (1920 x 1080, 8 Mbit/s, H.264) för minskad filstorlek under internetöverföring eller för visning på en bärbar enhet.
2Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Förutsättningar är aktiverad Intel® processor, aktiverat chipset, inbyggd programvara och programvara som optimerats för att använda teknikerna. Fråga systemets tillverkare och programvaruleverantören om du vill veta mer.
3Kräver en enhet med stöd för angiven funktionalitet och kan även kräva programvara eller andra appar från tredje part för att funktionerna som beskrivs ska kunna användas. Vissa eller samtliga funktioner är kanske inte tillgängliga eller är under utveckling för din region. Hör med din återförsäljare eller läs mer på www.intel.com/realsense.