• <Läs mer på Intel.com

Intel® 64 Architecture x2APIC Specification

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat