Levererar snabbt dataskydd och datasäkerhet till rimligt pris

Vad är det?

Intel® AES New Instructions (Intel® AES NI) är en ny instruktionsuppsättning för kryptering som förbättrar AES-algoritmen (Advanced Encryption Standard) och accelererar datakrypteringen i Intel® Xeon® processorfamiljen och Intel® Core™ processorfamiljen.

Intel® AES-NI består av sju nya instruktioner som tillsammans ger din IT-miljö ett snabbare, mer prisvärt dataskydd och förbättrad säkerhet. Det är nu möjligt med genomgripande kryptering inom helt nya områden.

Kombinerat mervärde: Intel® Data Protection Technology med AES-NI och Secure Key

Kryptografi är grunden för dataskydd, och kryptografi är baserat på: 

1. Bra algoritmer, dvs. AES, och 

2. Bra nycklar, dvs. bra slumptalssiffror.

Intel® AES-NI och Intel® Secure Key Instructions >

Intel® Digital Random Number Generator (DRNG) >

 

Därför är Intel® AES-NI viktigt

Kryptering rekommenderas ofta som det bästa sättet att skydda verksamhetskritiska data, och AES är den mest allmänt använda standarden för att skydda nätverkstrafik, personliga data och företags it-infrastrukturer.

Till följd av den senaste tidens framsteg inom datoranvändning i molnet lämnar allt mer personlig eller verksamhetskritisk information den traditionella it-miljön. Då är det avgörande med en mer allmänt användbar och säker krypteringsstandard som AES och en accelerationsmekanism som Intel® AES-NI.

Krypteringsstandarden AES används ofta för att skydda nätverkstrafik, personliga data och företagets it-infrastrukturer, och med hjälp av Intel® AES-NI kan AES-krypteringen accelereras. Med sådana robusta, prisvärda och flexibla metoder kan Intel® AES-NI hjälpa ditt företag att ligga steget före de växande hoten.

Med hjälp av Intel® AES-NI kan körningen av AES-applikationen stärkas och accelereras genom att avancerade understeg till AES-algoritmen införs i maskinvaran.

Med de sju nya instruktionerna som utgör Intel® AES-NI går kryptering och dekryptering snabbare samtidigt som nyckelgenerering och matrisbearbetning förbättras. Dessutom underlättas så kallad Carry-less Multiplication (CLMUL).

Detta minimerar problem med programprestanda som ofta uppstår med traditionell kryptografisk bearbetning och förbättrar säkerheten genom att ta itu med sidokanalsattacker mot AES i samband med traditionella programvarumetoder för registersökningar.

Mer information

Intel® AES-NI erbjuder nya instruktioner som gör organisationskrypteringen snabbare och erbjuder bättre prestanda, säkerhet och mer.

Se demo

Omfattar Intel® AES New Instructions, dess användningsmodeller, prestandaförbättringar och kryptografiska bibliotek.

Läs faktabladet

Relaterade videor