• <Läs mer på Intel.com

Intel® Anti-Theft Technology, riskkalkylator

Stöldriskkalkylatorn för bärbara datorer är utvecklad av Ponemon Institute* som använt insamlade data från branschundersökningar. Det här verktyget beräknar den verkliga kostnaden vid stöld, samt för skydd, av dina bärbara företagsdatorer.

Resultaten är simulerade och tillhandahålls endast i informationssyfte. Resultaten har härletts från analyser och forskning som utförts av Ponemon Institute, som framförts i rapporterna ”Cost of a Lost Laptop” (2009) och ”The Billion Dollar Laptop Problem” (2010). Dessa resultat kan variera beroende på enskilda omständigheter och andra faktorer som inte tas upp i de ursprungliga rapporterna.

Intel har ingen kontroll över och granskar inte utformningen eller implementeringen av tredje parts prestandatester eller webbplatser som refereras till i det här dokumentet. Intel uppmanar alla sina kunder att besöka dessa eller andra webbplatser där liknande prestandatester redovisas och bekräfta att uppgifterna stämmer och verkligen återspeglar prestanda för system som finns i handeln.