• <Läs mer på Intel.com

Välj en leverantör av Intel® Anti-Theft Technology Service

När du har skaffat en bärbar dator som är aktiverad för Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) är nästa steg att välja en lämplig Intel® Anti-Theft Technology tjänst. Vi samarbetar med en rad erkända säkerhetsföretag för att ge dig den bästa kombinationen av hanteringsfunktioner och krypteringsalternativ.

Allied Digital Services Ltd.

Allied Digital Services Ltd.

Allied Digital tillhandahåller IT-tjänster för företag, inklusive hantering och implementering av infrastruktur, samt programutveckling och -hantering och IT-support för slutanvändare. Allied Digital tillhandahåller också en hanterad stöldskyddstjänst som aktiveras med Intel® Anti-Theft Technology, för att skydda viktiga företagstillgångar.

Allied Digital Services Ltd.

Dream Castle Software Solutions Pvt. Ltd.

Dream Castle Software Solutions Pvt. Ltd. är en del av DCS Global-koncernen som är baserad i Chennai i Indien. DCS expanderar sin nuvarande portfölj av programvaru- och säkerhetshanteringstjänster genom ett partnerskap med Softex Inc., i syfte att tillhandahålla stöldskyddstjänster i Indien, Malaysia, Thailand och Indonesien.

Unisys*

Unisys

MyWork Services for Mobile*, som ingår i Unisys Mobility Solutions*, är abonnemangsbaserade, hanterade tjänster och inkluderar hantering av mobilenheter, övervakning av slutanvändarupplevelsen, outsourcing av stationära datorer, outsourcing av servicesupport samt hantering av slutanvändarresurser.  Unisys har funktionalitet för och använder Intel® AT som en del i dessa kärntjänster för slutanvändare.

Computrace*

Computrace*

Med Computrace* från Absolute Software kan organisationer administrera och skydda datorerna centralt, vilket ger bättre dataskydd, enklare hantering av IT-resurser och hantering av stöldåterställning.

Softex*

Softex

Softex SecureDisable* är en kostnadseffektiv, lätthanterlig lösning som använder Intel® AT teknik. Lösningen kan vara molnbaserad eller finnas hos företagskunder och lösningsleverantörer. Lösningen kan enkelt administreras med hjälp av konsoler, exempelvis Active Directory*, BMC Remedy* med flera.

WinMagic*

WinMagic

WinMagic SecureDoc's Full-Disk Encryption* ger en äkta kryptering av hela hårddisken på bärbara datorer och stationära datorer, där hårddisken krypteras sektor för sektor. Nu med extra skydd från Intel Anti-Theft Technology.