• <Läs mer på Intel.com
Masthead Light

Intel® IPT (Intel® Identity Protection Technology)

Mångsidig säkerhet för att skydda åtkomst till användarkonton online

En extra, maskinvarubaserad skyddsbarriär

Om du ska kunna skydda din identitet och verksamhetsinformation i molnet behövs stark autentisering, allra helst med grund i maskinvara. Maskinvarubaserad autentisering anses generellt av experterna vara effektivare än bara programvaruskydd.

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) är en serie tekniker för autentisering och onlineåtkomst som har utformats för att ge webbfunktioner och företag starkare, maskinvarubaserad säkerhet och inbäddad lättanvändning, samtidigt som kostnaderna hålls nere i jämförelse med maskinvaru- eller SMS-autentisering. Intel IPT innefattar tvåfaktorautentisering med dynamiska token med engångslösenord (OTP), visningsskydd med PTD (Protected Transaction Display), certifikat med infrastruktur för PKI (offentlig nyckel) och skyddade kontaktfria transaktioner med teknik för närfältskommunikation (NFC).

Hur fungerar Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)?

Intel IPT med engångslösenord (OTP)

Intel IPT stärker åtkomst till nätverk och webbplatser med hjälp av en andra faktor för auktorisering med OTP-token. När en användare besöker en webbplats som använder Intel IPT från en Intel IPT-aktiverad enhet, kan webbplatsen tillhandahålla den inbäddade OTP-token och knyta den till den användarens konto. OTP-token genererar ett engångslösenord som går ut efter bara 30 sekunder. Företagswebbfunktioner kan använda den här OTP token tillsammans med ett användarnamn och lösenord för att skapa en stark autentisering med två faktorer. Eftersom denna token är inbyggd direkt i enhetens maskinvara är det mycket mer praktiskt för användare och billigare för företag att implementera och hantera. Det innebär också att man undviker avgifter per transaktion, som t.ex. SMS, som kan ackumuleras vid stora användningsvolymer. Intel IPT med OTP kan användas med alla datorer med 3:e generationens Intel® Core™ processorer eller senare och med vissa androidplattor och -mobiler med Intel® Atom™ processorer.

Läs mer om Intel IPT med OTP >

Intel IPT med infrastruktur för PKI (offentlig nyckel)

Intel IPT har också inbyggt PKI-stöd i maskinvaran, där RSA-nyckelpar och certifikat genereras i den inbyggda säkerhetsprocessorn. Detta kan underlätta autentisering av transaktioner, dokument eller webbtrafik från en viss enhet, och även bidra till att etablera ömsesidig autentisering mellan ett system och en webbplats. Företag som redan använder PKI kan styra Intel IPT med PKI-enheter med hjälp av Microsoft CryptoAPI*. Intel IPT med PKI ger företag maskinvarubaserad säkerhet samtidigt som de spar in på extrakostnaderna för de traditionella smartkorten och -läsarna och specialbeställda datorer. Den här tekniken är inbyggd i alla 2:a generationens Intel® vPro™ plattformar eller senare.

Ta reda på hur Intel IPT med infrastruktur för offentlig nyckel förbättrar skyddet mot skadlig programvara >

Ta reda på mer om Intel IPT med skyddad transaktionsvisning (PTD)

Intel IPT med PTD kan visa information för användare och ta emot data från användaren med hjälp av den inbäddade säkerhetsprocessorn. Informationen som visas (t.ex. PIN-knappsats, virtuellt tangentbord eller CAPTCHA) med skyddad transaktionsvisning är utformad så att den endast visas för den användare som är fysiskt på plats framför enheten. Användare kan mata in data genom att klicka på knapparna på PIN-knappsatsen, tangentbordet eller en annan widget. Därför kan meningsfull interaktion med användaren med hjälp av sådan information indikera att användaren faktiskt är där och dessutom skydda användarens inmatningar. Intel IPT med PTD kan användas med alla datorer med 3:e generationens Intel® Core™ processorer eller senare och med vissa androidplattor med Intel® Atom™ processorer.

Utforska Intel IPT med PTD >

Intel IPT med närfältskommunikation (NFC)

Intel IPT med NFC-teknik innehåller en kontaktfri läsare som är inbyggd i enheten. En användare kan peka på ett kontaktfritt kort, telefon eller använda andra identifieringssätt som t.ex. att logga in på en webbplats eller köpa någonting online. När användaren anger sina uppgifter i läsaren skyddar Intel IPT med NFC informationen från att exponeras direkt för operativsystemet och eventuella illasinnade program som kan finnas på enheten. Detta gör det enkelt att använda NFC-teknik på en öppen enhet, som t.ex. en dator eller en platta, på ett säkert sätt och ger möjlighet till många innovativa användningssätt. Det här är tillgängligt på vissa Intel-inspirerade Ultrabook™ enheter men förväntas få en större spridning.

Se hur NFC fungerar >

Intel® IPT (Intel® Identity Protection Technology)

Tryck-och-betala-säkerhet

video icon

Jeff Kataoka visar hur man kan göra en säkrare och snabbare betalning med Intel® NFC.

Se hur tekniken fungerar i praktiken >