• <Läs mer på Intel.com

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) med skyddad transaktionsvisning

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) med skyddad transaktionsvisning

Säker transaktionsautentisering

Intel® Identity Protection Technology1 med skyddad transaktionsvisning (PTD) visar information för användaren och tar emot indata från användaren med hjälp av en separat inbyggd processor. Informationen som visas (t.ex. PIN-knappsats eller CAPTCHA) med skyddad transaktionsvisning är utformad så att den endast visas för den användare som är fysiskt på plats framför enheten. Det innebär att meningsfull användarinteraktion med sådan information hjälper till att indikera användarnärvaro.

Den här kraftfulla funktionen hjälper till att skydda mot skadlig programvara, t.ex. skärmkopieringsprogram, knapptryckningsloggar, bot-program och MitM-program (Man-In-The-Middle) eller MitB-program (Man-In-The-Browser). Eftersom skyddad transaktionsvisning förlitar sig på enhetens maskinvara får du ett starkare skydd jämfört med enbart programvarulösningar1. Dessutom är det lättanvänt och kostnadseffektivt jämfört med externa maskinvarulösningar och SMS-baserade lösningar.

Förutom PIN-knappsatser och CAPTCHA kan skyddad transaktionsvisning även användas för verifiering av finansiella transaktioner eller skydd av bilder vid fjärrvisning av dokument, t.ex. vid teleradiologi.

Video: Verksamhetsnyttan av Intel® IPT med publika nycklar (PKI) och skyddad transaktionsvisning >

Produkt- och prestandainformation

open

1. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Ett system aktiverat med Intel® Identity Protection Technology krävs, inklusive Intel® processor, chipset, programvara och inbyggd programvara som aktiverats, samt inbyggd Intel grafik (i vissa fall) och en deltagande webbplats/tjänst. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några resulterande skador. Fråga systemets tillverkare och/eller din programvaruleverantör om du vill veta mer.