• <Läs mer på Intel.com

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) med skyddad transaktionsvisning

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) med skyddad transaktionsvisning

Säker transaktionsautentisering

Intel® Identity Protection Technology1 med skyddad transaktionsvisning (PTD) visar information för användaren och tar emot indata från användaren med hjälp av en separat inbyggd processor. Informationen som visas (t.ex. PIN-knappsats eller CAPTCHA) med skyddad transaktionsvisning är utformad så att den endast visas för den användare som är fysiskt på plats framför enheten. Det innebär att meningsfull användarinteraktion med sådan information hjälper till att indikera användarnärvaro.

Den här kraftfulla funktionen hjälper till att skydda mot skadlig programvara, t.ex. skärmkopieringsprogram, knapptryckningsloggar, bot-program och MitM-program (Man-In-The-Middle) eller MitB-program (Man-In-The-Browser). Eftersom skyddad transaktionsvisning förlitar sig på enhetens maskinvara får du ett starkare skydd jämfört med enbart programvarulösningar1. Dessutom är det lättanvänt och kostnadseffektivt jämfört med externa maskinvarulösningar och SMS-baserade lösningar.

Förutom PIN-knappsatser och CAPTCHA kan skyddad transaktionsvisning även användas för verifiering av finansiella transaktioner eller skydd av bilder vid fjärrvisning av dokument, t.ex. vid teleradiologi.

Video: Verksamhetsnyttan av Intel® IPT med publika nycklar (PKI) och skyddad transaktionsvisning >

Produkt- och prestandainformation

open

1. No computer system can provide absolute security. Requires an Intel® Identity Protection Technology-enabled system, including an enabled Intel® processor, enabled chipset, firmware, software, and Intel integrated graphics (in some cases) and participating website/service. Intel assumes no liability for lost or stolen data and/or systems or any resulting damages. For more information, visit http://ipt.intel.com/. Consult your system manufacturer and/or software vendor for more information.