Infrastruktur för offentlig nyckel

Autentisera användare och servrar att kryptera och signera digitalt

Förbättrat Skydd Mot Skadlig Programvara

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) med infrastruktur för offentlig nyckel (PKI)1 är en andra autentiseringsfaktor för företag och webbtjänster. Den validerar att en auktoriserad användare – och inte skadlig programvara – loggar in från den betrodda datorn. Den här tekniken finns på 3:e generationens Intel® CoreTM vProTM-processorer och senare. Intel IPT med OTP (One-time password) finns på 2:a generationens Intel® CoreTM vProTM-processorer och senare2.

Infrastruktur för offentlig nyckel (Public Key Infrastructure, PKI) är ett system med digitala certifikat och andra registreringskontroller som du använder till att verifiera och autentisera att alla parter som deltar i en internettransaktion är giltiga. Intel IPT använder PKI-certifikat som finns lagrade i maskinvaran till att autentisera användaren och servern till varandra och kryptera och digitalt signera dokument.

Produkt- och prestandainformation

1

Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Ett system aktiverat med Intel® Identity Protection Technology krävs, inklusive Intel® processor, chipset, programvara och inbyggd programvara som aktiverats, samt inbyggd Intel grafik (i vissa fall) och en deltagande webbplats/tjänst. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några resulterande skador. Fråga systemets tillverkare och/eller din programvaruleverantör om du vill veta mer.

2

Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Mer information finns på: http://www.intel.se/content/www/se/sv/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.