• <Läs mer på Intel.com

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) med infrastruktur för offentlig nyckel

Autentisera användare och servrar att kryptera och signera digitalt

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) med infrastruktur för offentlig nyckel

Förbättrat skydd mot skadlig programvara

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) med infrastruktur för offentlig nyckel (PKI)1 är en andra autentiseringsfaktor för företag och webbtjänster. Den validerar att en auktoriserad användare – och inte skadlig programvara – loggar in från den betrodda datorn. Den här tekniken finns på 3:e generationens Intel® CoreTM vProTM-processorer och senare. Intel IPT med OTP (One-time password) finns på 2:a generationens Intel® CoreTM vProTM-processorer och senare2.

Infrastruktur för offentlig nyckel (Public Key Infrastructure, PKI) är ett system med digitala certifikat och andra registreringskontroller som du använder till att verifiera och autentisera att alla parter som deltar i en internettransaktion är giltiga. Intel IPT använder PKI-certifikat som finns lagrade i maskinvaran till att autentisera användaren och servern till varandra och kryptera och digitalt signera dokument.

Produkt- och prestandainformation

open

1. Inget system kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Kräver ett Intel® Identitetsskyddsteknologi-aktiverat system (Intel® IPT, Identity Protection Technology) är aktiverat, inklusive en andra eller högre generationens Intel® Core™ processor, aktiverat chipset, inbyggd programvara och program, samt deltagande webbplats. Fråga tillverkaren av ditt system. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några resulterande skador. Läs mer på http://ipt.intel.com.

2. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.