Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Fråga, återställ, uppgradera och fjärrskydda enheter

Öka effektivitet och produktivitet, automatiskt

I Intel® Active Management (Intel® AMT) finns inbyggda plattformsegenskaper och populära hanterings- och säkerhetsprogram från tredje part. Det innebär att IT-ansvariga och leverantörerna av hanterade tjänster enklare kan upptäcka, fixa och skydda datortillgångarna i nätverken. Med Intel AMT kan IT-ansvariga och leverantörer av hanterade tjänster använda samma infrastruktur och verktyg till att hantera och reparera såväl datortillgångar som arbetsstationer och basservrar, på olika plattformar. Det betyder att hanteringen blir konsekvent. För utvecklare av inbäddade lösningar betyder det här att enheter kan fjärrdiagnostiseras och fjärrepareras, vilket ger lägre kostnader för IT-support. Intel AMT är en funktion i Intel® Core™ processorer med Intel® vPro™ Technology1 2 och i arbetsstationsplattformar baserade på vissa Intel® Xeon® processorer.

Lösningen på kniviga problem med IT och intelligenta system

Intels designteam fastställde att det bästa sättet att nå bättre tillgångshantering och minimera antalet driftavbrott och supportutryckningar är att förbättra plattformsarkitekturen. Vi utvecklade följande funktioner och fördelar.

Systemåtkomst utanför bandet

Med de inbyggda administrationsfunktionerna i Intel ATM kan IT-avdelningen identifiera tillgångar, till och med när plattformarna inte är i drift.1 2

Fjärrfelsökning och -återställning

Med Intel AMT får du hanteringsfunktioner utanför bandet, till exempel KVM-fjärrstyrning (Keyboard-Video-Mouse),3. IT-personalen kan åtgärda problem och återställa system via fjärranslutning efter operativsystemsfel. Även aviseringar och loggning av händelser utanför bandet bidrar till att minska driftstopp.

Maskinvarubaserad kontroll av att agenter körs

Med maskinvarubaserad agentkontroll görs en förebyggande kontroll av när programvaruagenter körs, vilket ger företaget bättre skydd. När funktionen upptäcker att agenter saknas skickas en avisering till hanteringskonsolen.

Förebyggande aviseringar

Intel® AMT System Defense Manager blockerar inkommande hot och isolerar infekterade klienter innan de påverkar nätverket. En avisering skickas till IT-avdelningen när viktiga programvaruagenter tas bort.

Maskinvaru- och programvaruspårning via fjärranslutning

Med Intel AMT är det enklare att hålla programvaru- och virusskydd uppdaterat i hela företaget. Tredjepartsprogram kan lagra versionsnummer och policydata i ett icke-flyktigt minne för åtkomst till eller uppdatering av dessa utanför kontorstid.

Utökade funktioner

Med Intel® vPro™ Technology Module för Microsoft Windows PowerShell* får IT-personalen direktåtkomst till Intel AMT. De kan använda Windows PowerShell-skript och dra nytta av funktioner som inte finns i den befintliga hanteringskonsolen, till exempel fjärrkonfiguration av väckarklocksinställningar.

Öka effektivitet och produktivitet

Windows PowerShell-skript integreras smidigt i befintliga verktyg, så att IT-personalen snabbt och enkelt kan köra Intel AMT-kommandon i Intel vPro–baserade hanterade klienter och arbetsstationer och Intel AMT-kompatibla basservrar.

Produkt- och prestandainformation

1

Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/se/sv/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html

2

Kräver aktivering och ett system med anslutning till ett företagsnätverk, Intel® AMT-aktiverat chipset, nätverksmaskinvara och programvara. För bärbara datorer gäller att Intel AMT inte kanske finns tillgängligt eller att funktionerna är begränsade då datorn är ansluten till ett värddatorbaserat VPN, vid trådlös anslutning, på batteri, i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Resultat är beroende av maskinvara, installation och konfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/technology/vpro/index.htm.

3

KVM-fjärrkontroll (tangentbord, video, mus) finns endast tillgänglig med processorfamiljen Intel® Xeon®, processorn Intel® Core™ i5 vPro™ och processorn Intel® Core™ i7 vPro™ som körs aktiverade och konfigurerad Intel® Active Management Technology (AMT) med integrerad grafik. Diskret grafik stöds inte.