• <Läs mer på Intel.com

Förhindring av skadlig programvara: Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)

Skyddar dina kunder mot programvarubaserade hot som virus och återställningsattacker

Vad är det?

Hjälp dina kunder att bättre säkra sin IT-infrastruktur med Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT).

Intel® TXT skyddar mot programvarubaserade hot som virus-, återställnings- och BIOS-attacker, samt attacker på uppdateringar av inbyggd programvara. Det är en maskinvarubaserad lösning som kontrollerar, validerar och säkrar viktiga komponenter i en server eller dator vid uppstart.

Intel® TXT anses vara "betrodd i grunden" och använder en infrastruktur som baseras på Intel processorn. Den kontrollerar hur väl startinställningar beter sig jämfört med godkända benchmarkresultat som kallas för ett "känt godkänt" värde. Efter en snabb bedömning inleds ett försvar mot försök att justera eller ändra din kunds system innan de ens startats.

Se hur Intel® TXT skyddar dina kunders företagsservrar och -datorer från skadliga attacker.

Se demo >

Därför spelar det roll.

Skadlig programvara, exempelvis virus, är ett ständigt växande hot mot dina kunders IT-infrastruktur och verksamhet.

Trots att mekaniken för skadlig programvara skiljer sig är målet alltid följande:

  • Förstöra system.
  • Störa verksamheter.
  • Stjäla data.
  • Ta över plattformar.

När du tillhandahåller tillförlitligt skydd mot sådana vanliga – men ändå allvarliga – hot från skadlig programvara till dina kunder förhindrar du inte bara oönskade problem. Du vinner dessutom deras förtroende, vilket kan leda till att du anförtros att leverera ännu mer värdefulla produkter i framtiden.

I takt med att du använder en mer delad och virtualiserad infrastrukturmodell med multi-tenancy till dina kunder blir deras traditionella nätverksinfrastruktur mer mottagliga för hot.

Dessutom söker traditionella säkerhetsprogramlösningar efter "kända och skadliga" element (vanligt i antivirusprogram och program mot skadlig programvara) och kan bara delvis användas mot dagens allt mer avancerade och förekommande attacker.

Med Intel® TXT kan dina kunder ligga steget före dagens hot genom att använda ytterligare en försvarspunkt och ett helt nytt och fokuserat tillvägagångssätt som söker efter skadlig programvara på både klient- och serverplattformar innan de ens startats.

Så här fungerar det

Enkelt talat fungerar det som så att om startsekvensen i kundens system inte matchar den godkända och kända godkända sekvensen i Intel® TXT kommer de att meddelas om det oväntade förhållandet, som kan vara ett hot.

Mer ingående erbjuder Intel® TXT en infrastruktur inuti processorn som aktiverar en exakt jämförelse av alla viktiga element i uppstartsmiljön mot en känd godkänd källa.

Det görs genom att först skapa en känd godkänd profil genom att upprätta ett kryptografiskt unikt ID för varje startgodkänd komponent. Sedan tillämpas maskinvarubaserad mekanik för regelefterlevnad som känner av om kod som inte matchar den godkända koden startas.

Den maskinvarubaserade lösningen i Intel® TXT skapar en grund för dina kunder där du kan hjälpa dem att bygga en beprövad plattformslösning för att ge bättre skydd mot programvarubaserade attacker. Den är dessutom utformad för att anpassa sig efter deras organisations behov och skydda såväl slutanvändaren som företagets infrastruktur mot skadligt innehåll.

Mer detaljerad information Intel® TXT och alla funktioner som används till att skapa en säker datormiljö för dina kunder finns i vårt faktablad.

Läs programutvecklingsguiden för Intel® TXT >

Läs mer om Intel® Trusted Execution Technology >

IT@Intel-bedömning av Intel® TXT >

Tillgänglighetsmatris för Intel® Trusted Execution Technology-serverplattformarna >