• <Läs mer på Intel.com
Masthead Light

Betrodda datapooler med Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)

Förbättra säkerheten på serverplattformar

Maskinvarubaserad teknik som ger bättre plattformssäkerhet

Med betrodda datorpooler med Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)1 förbättrar du IT-efterlevnaden. Du skyddar virtualiserade datorhallars privata och offentliga komponenter samt hybridmoln mot attacker på hypervisorer, BIOS, fast programvara och andra förinstallerade programvarukomponenter.

Intel Trusted Execution Technology finns i Intel® Xeon® processorerna och är en säkerhetsfunktion med vilken du mäter när maskinvara och förinstallerade programvarukomponenter är i ett känt fungerande tillstånd. Med hjälp av resultaten kan administratörer ställa in policyer kring känsliga data och arbetsbelastningsfördelning bland servergrupper bestående av betrodda datorpooler.

Validera nyckelkomponenters beteende vid start

Därför spelar det roll

Med Intel Trusted Execution Technology kan du:

  • Kör dina arbetsuppgifter och data på en betrodd server.
  • Skydda ditt arbete och information.
  • Undvik säkerhetsproblem i molnet.
  • Förbättra IT-efterlevnaden.
Se lösningar och produkter

Intel TXT fungerar ihop med serversystem som är baserade på Intel Xeon-processorn och programvarustackar som är installerade ovanpå serversystemen. 

Se lösningar och produkter med Intel TXT från viktiga branschledare.

 

Intel® Trusted Execution Technology for Server Platforms

Finns både som eBook och pocketbok

Intel® Trusted Execution Technology for Server Platforms

I den här boken beskrivs Intel Trusted Execution Technology for Servers, dess funktion, användning, fördelar och begränsningar, samt hjälper serveradministratörer/datorhallchefer.
Bokens författare:
William FutralJames Greene

Finns hos: Amazon, Apress, Barnes and Noble

Building the Infrastructure for Cloud Security A Solutions View

Finns både som eBook och pocketbok

Building the Infrastructure for Cloud Security

En omfattande beskrivning av olika aspekter på molnsäkerhet – infrastruktur, nätverk, tjänster, regelefterlevnad och användare.
Bokens författare:
Raghuram YeluriEnrique Castro-Leon

Finns hos: Amazon, ApressBarnes and Noble

 

Industrisystem och transaktionssystem

Industrisystem och transaktionssystem

Föreställ dig att en del i ett tillverkningssystem utsätts för hot – till exempel genom manipulering via nätverket, ett USB-minne eller otillåten kringutrustning när den startas. Intel Trusted Execution Technology mäter och identifierar dessa och andra manipuleringar. Med sådana åtgärder kan system hindras att starta.Besök Intel® Embedded Design Center för att få mer information på utvecklarnivå och se fler lösningar för industriautomatisering och
 återförsäljartekniker.

Har du frågor? Kontakta oss >

Mer information

Faktablad om Intel® TXT

Intel® Trusted Execution Technology ger en mycket skalbar plattformssäkerhet i fysiska och virtuella infrastrukturer.

Läs mer >

Se hur det fungerar >

Visar hur Intel® Trusted Execution Technology verifierar system-BIOS och inbyggd programvara och startar operativsystemet.

Förstora >

Produkt- och prestandainformation

open

1. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) kräver en dator med Intel® Virtualization Technology, en Intel TXT-aktiverad processor, chipset, BIOS, Authenticated Code-moduler och Intel TXT-kompatibel uppmätt startad miljö (MLE, Measured Launched Environment). Intel TXT kräver att systemet innehåller en TPM v1.s. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html.