Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Högre prestanda när du bäst behöver det

Med Intel® Turbo Boost Technology 2.01 ökar processor- och grafikprestanda vid toppbelastning, så att processorkärnorna automatiskt kan köras snabbare än den angivna frekvensen om de körs inom gränsvärdena för strömförbrukning och värmeutveckling. Huruvida processorn går in i Intel Turbo Boost Technology 2.0-läge, och hur länge den gör det, beror på arbetsbelastning och driftsmiljö.

Maximal turbofrekvens avser den högsta möjliga frekvens som kan uppnås när förhållandena tillåter att processorn går in i turboläge. Frekvensen med Intel Turbo Boost Technology kan variera beroende på arbetslast, maskinvara, programvara och datorkonfiguration.

På grund av olika energiegenskaper kanske vissa delar inte uppnår maximal turbofrekvens med Intel Turbo Boost Technology 2.0 när de kör tunga arbetslaster och använder flera kärnor samtidigt.

Tillgänglighet och frekvens i Turbo Boost Technology 2.0-läget är beroende av ett antal faktorer inbegripet men inte begränsat till följande:

  • Typ av arbetslast
  • Antal aktiva kärnor
  • Uppskattad strömförbrukning
  • Uppskattad energiförbrukning
  • Processorns temperatur

När processorn körs under gränsvärdena och extra prestanda krävs för användarens arbetsbelastning ökar processorns frekvens dynamiskt tills den övre gränsen för frekvensen uppnås. Intel Turbo Boost Technology 2.0 har flera algoritmer som drivs parallellt för att hantera ström, energi och temperatur så att frekvens och energieffektivitet maximeras. Obs! Med Intel Turbo Boost Technology 2.0 kan processorn köras på en högre nivå än den angivna strömförbrukningen i TDP-konfigurationen och databladet under kort tid för maximal prestanda.

Läs mer om produkter från Intel® med Intel Turbo Boost Technology >

Processorer med samma modellnummer och som körs under samma driftsförhållanden kan uppvisa viss frekvens- och strömvarians. Detta är en naturlig egenskap hos kisel som drivs av skillnader i spänning, ström och läckage under tillverkningsprocessen. Kontakta ditt lokala Intel-försäljningskontor eller din återförsäljare för att erhålla de senaste specifikationerna.

Produkt- och prestandainformation

1

Ett system med Intel® Turbo Boost Technology krävs. Intel® Turbo Boost Technology och Intel® Turbo Boost Technology 2.0 finns endast på utvalda Intel® processorer. Fråga tillverkaren av din dator. Prestandan varierar beroende på maskinvara, programvara och systemkonfiguration.