• <Läs mer på Intel.com

EFI 1.10 Driver Writer’s Guide

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat