• <Läs mer på Intel.com

Intel® Platform Innovation Framework för UEFI

I Unified EFI-specifikationen fastställs ett gränssnitt mellan ett operativsystem och den inbyggda programvaran för systemet.

I arkitekturspecifikationen för Intel® Platform Innovation Framework för UEFI beskrivs de primära designelementen för ett nyskapande sätt att skapa inbyggd programvara för plattformar som baseras på arkitektur från Intel.

Designen kännetecknas av ett centralt ramverk där tjänster och infrastruktur används till att sammanfoga modulära byggstenar i form av programvaruelement.

Tillsammans utgör infrastrukturkoden (som kallas för grunden) och ett lämpligt urval av modulära byggstenar en komplett plattformsprogramlösning som kan förbereda plattformen och starta upp förkonfigurerade operativsystem eller andra anpassade programmiljöer.

Grundfaserna består av initiering före EFI (PEI) och drivrutinskörningsmiljöer (DXE), som båda beskrivs i den här specifikationen.

Dessutom beskrivs ett flertal andra designelement den här specifikationen. Syftet är att tillhandahålla fullständig grundläggande design och tjänstsupport för arbiträra byggstenar. Byggstenarna kan sedan anpassas till en särskild avbildning av den inbyggda programvaran för plattformen, samt fastställa målet och marknaden som avses för maskinvaran.

Ytterligare designelement innefattar säkerhetstjänster, policyhantering för uppstartsenheter, körtidstjänster, kasseringshantering, lagring av inbyggd programvara, användargränssnitt, tjänster för integriteten av inbyggd programvara, hanteringssupport, kompatibilitet med äldre versioner och uppstarts-/återupptagningsvägar.

Interoperablitets- och komponentspecifikationer

Interoperablitets- och komponentspecifikationerna innehåller en mer ingående beskrivning av de funktionella komponenterna som kompletterar PEI- och DXE-grunderna och är djupt rotade i ramverksdesignen.

I det här sammanhanget innebär "djupt rotad" att de funktionella komponenterna tillhandahåller tjänster som alltid kan anropas av kod som designats och skrivits för att köras på plattformar som använder den inbyggda programvaran som ramverksdesignen baseras på.

Nedladdning av specifikationer

Du kan ladda ned följande specifikationer för Intel® Platform Innovation Framework för UEFI. Alla specifikationer finns tillgängliga som PDF-filer.

Ge feedback på specifikationerna >

PDF-filer för nedladdning:

En dubbel asterisk (**) innebär att det är en grundspecifikation.

Utförligt gränssnitt för inbyggd programvara – Specifikationsöversikt

Den här sidan innehåller endast EFI-specifikationsinformation för EFI 1.10- och EFI 1.02-specifikationer, och de specifikationerna kan fortfarande laddas ned från den här webbplatsen. Däremot har den senaste specifikationen för EFI slagits samman med UEFI-specifikationen, och medlemmar kan ladda ned de specifikationerna från Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)-webbplatsen.

EFI-specifikation

Du kan hämta version 1.10 av EFI-specifikationen, ett dokument som beskriver skillnaderna mellan 0.95-utkastet och den fullständiga versionen eller relaterade specifikationer. Välj mellan följande:

  • Hämta Specifikation 1.10, uppdatering -001. EFI-specifikation 1.10, uppdatering -001 innehåller förtydliganden och korrigeringar som skickats in och godkänts mellan 2003-01-07 och 2003-11-01, efter att EFI-specifikation 1.10 formellt släppts.