Intel® vPro™ Technology

Inbyggd säkerhet för bättre skydd

Ytterligare ett säkerhetslager för företag

Dagens företag och utvecklare av intelligenta system står inför fyra kritiska områden inom IT-säkerhet:

  • Hothantering, inklusive skydd mot rootkit, virus och skadlig programvara
  • Identitetsskydd och skydd för åtkomstpunkter för webbplatser
  • Skydd av konfidentiella personuppgifter och affärsdata
  • Fjärransluten och lokal övervakning, problemlösning och reparation av datorer och arbetsstationer

Intel® vPro™ Technology hanterar allt det här och andra behov med sina omfattande funktioner för säkerhet, hanterbarhet och produktivitetsförbättring. Den här tekniken är inbyggd i den nya processorfamiljen Intel® Core™ vPro™, produktfamiljen Intel® Xeon® processor E5-2600, E5-1600 och E3-1200, Intel® chipset och nätverkskort som förenklar och förbättrar dessa fyra kritiska IT-funktioner.1,2

Intel vPro Technology är bekvämt inbyggd, men för att en del av de unika funktionerna ska driftsättas krävs vissa åtgärder, beroende på organisationens behov och policyer. Tack vare Intel® Setup and Configuration Software 9.0 kan IT-chefer implementera Intel vPro-processorbaserade datorer eller arbetsstationer på några minuter.3

Förhindra attacker på djupare nivå än operativsystemsnivå

Förhindra attacker på djupare nivå än operativsystemsnivå

Intel vPro Technology ger skydd mot svårupptäckta genomträngande rootkit och skadliga program, som utgör ett hot mot användare som arbetar i molnet eller i virtuella miljöer. Den kombinerar flera maskinvarubaserade funktioner, inklusive Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)4 och Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)5 för centraliserad bildhantering och -administration, säker nätverkslagring och skydd utanför bandet – allt utanför brandväggen.

Skydda konfidentiell information

Skydda konfidentiell affärsinformation och information om anställda och kunder

Traditionella former av kontoautentisering räcker inte längre. Därför ger Intel vPro Technology flera inbyggda delar av skydd som börjar med onlinesäkerhetsfunktionerna i Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)6: inbyggt engångslösenord, inbyggd infrastruktur för offentlig nyckel (PKI) och skyddad transaktionsvisning.

Intel® AES New Instructions7 ger ytterligare skydd och kan kryptera data upp till fyra gånger snabbare utan att störa användarproduktiviteten.8 Tekniken har Intel® Secure Key,9 en maskinvarubaserad krypteringsteknik. Med den här tekniken genereras slumpmässiga nummer av högre kvalitet, vilket ger mer avancerad datakryptering och därigenom säkrare onlineinteraktioner.

Reagera snabbt på säkerhetsöverträdelser

Reagera på säkerhetsöverträdelser snabbt och smidigt

Eftersom Intel vPro Technology är inbyggd i maskinvaran används och hanteras den separat från hårddisken, operativsystemet och program i förstartsmiljön. Det gör hanteringen mindre känslig för problem som uppstår på dessa områden. Det möjliggör också fjärråtkomst till datorn eller arbetsstationen, oavsett systemets strömläge eller operativsystemsstatus. Den här tekniken:

  • Möjliggör att IT-tekniker snabbt kan driftsätta säkerhetsuppdateringar på flera datorer, fjärrlåsa upp krypterade enheter och hantera datasäkerhetsinställningar
  • Ger IT-supportpersonalen fullständig kontroll över en plattform med unika funktioner som KVM-fjärrstyrning10 med stöd för konfiguration med tre skärmar samtidigt, 27 ytterligare språk och utökade musfunktioner för flera skärmar
  • Gör det möjligt för IT-personal att felsöka, isolera och reparera infekterade plattformar via fjärranslutning när en säkerhetsöverträdelse sker
  • Använder Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)11 och kompletteras av hanterings- och säkerhetslösningar som McAfee Deep Command* eller Microsoft System Center* vilket ger enklare fjärrhantering av plattformsprogram, även när plattformen är avstängd, så länge plattformen är ansluten till elnätet eller nätverket
  • Ger den mest avancerade flexibiliteten för säkerhets- och beräkningsmodeller för konsumentpåverkan tillsammans med Intel® Virtual Machine Control Structure Shadowing (Intel® VMCS Shadowing) som möjliggör större kontroll och separation av IT-hanterade och dina användarägda partitioner i driftsmiljön

Intel vPro Technology i intelligenta system

Bankomater

Bankomater

Intel vPro Technology har funktioner som Intel AMT, vilket gör att banker snabbt kan felsöka och reparera bankomater via fjärranslutning och därmed öka tillgängligheten. Intel VT kan förbättra tillförlitligheten genom att applikationen för banktransaktioner kan köras säkert, isolerad från andra icke-kritiska program som reklamvideor. Slutligen skyddar Intel TXT bankomaten genom att förhindra att obehörig programvara – som oavsiktligt kan ha laddats ner på systemet – startar.

Man som använder interaktiv station

Hitta det snabbare med platsbaserade tjänster inomhus

På dagens arbetsplats där allt går fort kan platsbaserade tjänster inomhus hjälpa dig att spara tid och förbättra arbetsplatsen genom att göra det möjligt att snabbare hitta de resurser du behöver. Kunder i olika branscher såsom sjukvård eller finanstjänster och tillverkning drar redan fördel av denna funktion.
Mer information om platsbaserade tjänster >

Produkt- och prestandainformation

open

1. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. De inbyggda säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga på utvalda Intel® processorer kan kräva ytterligare programvara, maskinvara, tjänster och/eller internetanslutning. Resultat kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din systemtillverkare så får du veta mer. För mer information, gå till  http://www.intel.com/content/www/us/en/security/security-at-home.html.

2. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

3. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

4. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Intel® Trusted Execution Technology kräver ett datorsystem med Intel® Virtualization Technology, en Intel TXT-aktiverad processor, chipset, BIOS, Authenticated Code-moduler och Intel TXT-kompatibel uppmätt startad miljö (MLE eller measured launched environment). En uppmätt startad miljö består av en virtuell maskinmonitor, ett operativsystem eller ett program. Dessutom kräver Intel TXT att systemet innehåller TPM v1.2, enligt vad som definieras av Trusted Computing Group, och specifik programvara för vissa användningsområden. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html.

5. Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) kräver ett datorsystem med aktiverad Intel®-processor, BIOS och VMM (virtual machine monitor, virtuell maskinövervakare). Funktionalitet, prestanda och andra fördelar varierar beroende på konfiguration av maskinvara och programvara. Alla program är inte nödvändigtvis kompatibla med alla operativsystem. Fråga tillverkaren av din dator. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

6. Inget system kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Kräver ett system med Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) aktiverat, inklusive en 2:a eller 3:e generationens Intel® Core™-processor eller en Intel® Xeon®-processor från E3-1200 v2-produktfamiljen, chipset, inbyggd programvara och programvara som aktiverats samt en deltagande webbplats. Fråga tillverkaren av ditt system. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några resulterande skador. Läs mer på http://ipt.intel.com.  

7. Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) kräver ett datorsystem med en Intel® AES-NI-aktiverad processor, såväl som icke-Intel-programvara för att köra instruktionerna i rätt ordning. För tillgång, tala med din återförsäljare eller systemtillverkare. För mer information, gå till software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/.

8. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på http://www.intel.com/performance. Resultat har uppmätts av Intel baserat på programvara, benchmark eller annan information från tredje parter och tillhandahålls endast för informationsändamål.  Alla skillnader i design eller konfiguration av systemets maskinvara eller programvara kan påverka verkliga prestanda. Intel styr inte och granskar inte designen eller implementeringen av tredje parts information som det hänvisas till i detta dokument. Intel uppmuntrar alla sina kunder att gå till webbplatserna för de tredje parter eller andra källor som det hänvisas till för att bekräfta huruvida data som hänvisas till är korrekta och återspeglar prestanda i system som finns tillgängliga för inköp.

9. Inget system kan tillhandahålla absolut säkerhet. Intel® Intel® AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions) kräver ett datorsystem med en Intel® AES-NI-aktiverad processor, såväl som programvara för att köra instruktionerna i rätt ordning. Intel® Secure Key kräver Intel® Secure Key-aktiverad plattform som finns tillgänglig på vissa Intel® processorer, och programvara som är optimerad för att stödja Intel® Secure Key. Kontakta din systemtillverkare för mer information och tillgänglighet.

10. KVM-fjärrkontrollen (Keyboard Video Mouse) finns endast tillgänglig med Intel® Core™ i5 vPro™-processorer med dubbla kärnor och Intel® Core™ i7 vPro™-processorer med aktiv integrerad grafik. Diskret grafik stöds inte.

11. Säkerhetsfunktioner som aktiveras av Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) kräver chipset, nätverksmaskinvara och programvara och anslutning till företagsnätverk. Intel AMT kanske inte finns tillgängligt eller vissa funktioner kan vara begränsade över en värds operativsystembaserade VPN eller vid anslutning trådlöst, på batteridrift eller då den är i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Vid installationen måste kunden ändra konfigurationen för att viss funktionalitet ska erhållas. Även skript för administrationsstationen kan behöva ändras eller så kan befintliga säkerhetssystem behöva integreras. För mer information, gå till http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.