• <Läs mer på Intel.com

Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition vs. Previous generation Intel® Core™ i7-975 processor Extreme Edition

Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition

Intel® Core™ i7-990X processor Extreme Edition

The Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition is the perfect engine for power users who demand unparalleled performance and unlimited digital creativity. Thanks to the latest ultra-threaded, overclocking-enabled1 killer combination of smart features, including Intel® Turbo Boost Technology,2 Intel® Hyper-Threading Technology,3 6 physical and 12 logical cores, and 12MB Intel® Smart Cache, the Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition is Intel's most tunable, capable, and downright devastating PC processor ever.

Intel's ultimate desktop processor

The perfect digital creativity engine

Produkt- och prestandainformation

open

1. VARNING: Ändring av klockfrekvens och/eller spänning kan: (i) minska systemstabiliteten och livslängden för systemet och processorn; (ii) orsaka att processorn och andra systemkomponenter inte fungerar korrekt; (iii) försämra systemprestandan; (iv) orsaka ökad värmeutveckling och andra skador; samt(v) påverka dataintegriteten i systemet. Intel har inte testat, och ger inga garantier för, processorns funktion utöver dess specifikationer. Intel ansvarar inte för att processorn, oavsett om den ändrats med avseende på klockfrekvens och/eller spänning eller inte, är lämpad för ett visst bestämt ändamål. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/gaming/overclocking/overclocking-intel-processors.html.

2. Intel® Turbo Boost Technology kräver ett system med funktioner för Intel® Turbo Boost Technology. Fråga tillverkaren av din dator. Prestandan varierar beroende på maskinvara, programvara och systemkonfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

3. Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) kräver ett system med Intel HT Technology). Fråga din datortillverkare. Prestandan varierar beroende på vilken maskinvara och programvara som används. Inte tillgänglig på tidigare generations Intel® Core™ i5-750. För mer information inklusive detaljer om vilka processorer som har stöd för HT Technology, gå till http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

4. POV-Ray* är ett fritt tillgängligt programpaket för "ray-tracing" av hög kvalitet. Den arbetsbelastning som används här är den inbyggda benchmarktest som inkluderas av POV-Ray-utvecklare för att kunna utvärdera total systemprestanda genom att använda alla POV-Ray-funktioner och finns tillgänglig för hämtning på www.povray.org/download/benchmark.php. Scenexempel ska inte användas för att benchmarktesta POV-Ray eftersom scenexemplen skrevs för att felsöka programvaran och använder ofta bara en del av återgivningsfunktionerna.