Benchmark and performance tests ("benchmarks") measure different aspects of processor and/or system performance. While no single numerical measurement can completely describe the performance of a complex device like a microprocessor or a personal computer, benchmarks can be useful tools for comparing different components and systems. The only totally accurate way to measure the performance of your system, however, is to test the software applications you use on your computer system. Benchmark results published by Intel are measured on specific systems or components using specific hardware and software configurations, and any differences between those configurations (including software) and your configuration may very well make those results inapplicable to your component or system.

Benchmarks can be divided into two kinds, component and system. Component benchmarks measure the performance of specific parts of a computer system, such as a microprocessor or hard disk drive, while system benchmarks typically measure the performance of the entire computer system. In either case, the performance you see in day-to-day use will almost certainly vary from benchmark performance, for a number of reasons. First, individual components must usually be tested in a complete computer system, and it is not always possible to eliminate the considerable effects that differences in system design and configuration will have on benchmark results. For instance, system vendors sell systems with a wide variety of disk capabilities and speeds, system memory, system bus features, and video and graphics capabilities, all of which influence how the system components (such as the microprocessor) and the computer system perform in actual use and can dramatically affect benchmark results. Also, differences in software, including operating systems and compilers, will affect component and system performance. Finally, benchmark tests are typically written to be exemplary of only a certain type of computer application, which may or may not be similar to your applications.

Benchmarks are, at most, only one kind of information that you may use during the purchasing process. To get a true picture of the performance of a component or system you are considering purchasing, you must consult other sources of information (such as performance information on the exact system you are considering purchasing). If you have any questions about the performance of any Intel® microprocessor, please view the detailed performance briefs and reports published by Intel.

SPECint* and SPECfp* benchmark tests reflect the performance of the microprocessor, memory architecture, and compiler of a computer system on compute-intensive, 32-bit applications. SPEC benchmark tests results for Intel microprocessors are determined using particular, well-configured systems. These results may or may not reflect the relative performance of Intel microprocessors in systems with different hardware or software designs or configurations (including compilers). Buyers should consult other sources of information, including system benchmarks, to evaluate the performance of systems they are considering purchasing. For more information about SPEC, including a description of the systems used to obtain these test results, and other information about microprocessor and system performance and benchmarks, visit Intel's World Wide Web site at www.intel.com.

Performance tests and ratings are measured using specific computer systems and/or components and reflect the approximate performance of Intel® products as measured by those tests. Any difference in system hardware or software design or configuration, as well as system use patterns including wireless connectivity, may affect actual test results and ratings.

Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel microprocessors. Performance tests, such as SYSmark* and MobileMark*, are measured using specific computer systems, components, software, operations, and functions. Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other information and performance tests to assist you in fully evaluating your contemplated purchases, including the performance of that product when combined with other products.

Additional information: 1

 

Relaterade videor

Produkt- och prestandainformation

1

Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på http://www.intel.se/performance.

Resultat har uppmätts av Intel baserat på programvara, benchmark eller annan information från tredje parter och tillhandahålls endast för informationsändamål.  Alla skillnader i design eller konfiguration av systemets maskinvara eller programvara kan påverka verkliga prestanda. Intel styr inte och granskar inte designen eller implementeringen av tredje parts information som det hänvisas till i detta dokument. Intel uppmuntrar alla sina kunder att gå till webbplatserna för de tredje parter eller andra källor som det hänvisas till för att bekräfta huruvida data som hänvisas till är korrekta och återspeglar prestanda i system som finns tillgängliga för inköp.