• <Läs mer på Intel.com

Intel® Itanium® processor 9000 sequence

Performance summary

Intel Itanium

Mission critical server platforms featuring the Intel® Itanium® processor 9000 sequence deliver unbeatable flexibility and scalable performance to power your data center.

World record performance
Segment World record result Partner Benchmark
On-Line Transaction Processing (OLTP) 4,092,799 tpmC @ $2.93/tpmC HP TPC Benchmark* C
Data warehouse 150,960 QphH @ $46.69/QphH HP TPC Benchmark* H @ 30,000GB
Sales and distribution 30,000 users HP Two-tier SAP* SD Benchmark
Java* Server 5,180,451 bops SGI1 SPECjbb*2005
Technical computing 3,507 score SGI SPECfp*_rate2006
Productivity 3,354 score SGI1 SPECint*_rate2006
Enterprise resource planning 3,000 users 0.453 average response time (sec) SGI1 Oracle E-Business Suite* 11i (11.5.10) Benchmark with Oracle 10gR2
Application server 10,519.43 SPECjAppServer*2004 JOPS @ Standard HP1 SPECjAppServer2004 using Oracle Application Server* 10g release 10.1.3.3.2 – Java Edition

Additional information: 2 3 4 5 6 7

 

Produkt- och prestandainformation

open

1. Världsrekord på Intel® Itanium®-processor 9150M (tidigare "Montvale").

2. World record performance claims (ranked #1): www.ideasinternational.com/benchmark/ben010.aspx, www.tpc.org, www.sap.com/benchmark, www.oracle.com/apps_benchmark/html/results.html, www.spec.org, and www.spec.org/osg/jAppServer2004/results/res2007q4/jAppServer2004-20071023-00087.html as of November 26, 2007. Actual performance may vary.

3. Prestandatester och testresultat mäts med särskilda datorsystem och/eller komponenter och ger ungefärliga prestanda för Intel-produkter som mäts i dessa tester. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda. Köpare bör konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. Mer information om prestandatester och Intel-produkters prestanda finns på www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.

4. SPECint*2000/SPECint*2006- och SPECfp*2000/SPECfp*2006-benchmarktester reflekterar prestanda för mikroprocessorn, minnesarkitektur och kompilator för ett datorsystem på beräkningsintensiva 32-bitarsprogram. SPEC-benchmarktestresultat för Intel®-mikroprocessorer fastställs genom att använda specifika välkonfigurerade system. Dessa resultat kan, men behöver inte, reflektera relativ prestanda för Intel®-mikroprocessorer i system med olika utformingar och konfigurationer av maskinvara eller programvara (inklusive kompilatorer). Köpare bör konsultera andra informationskällor, inklusive testresultat för system, för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa.

5. Intels processornummer är inte en indikation på prestanda. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/se/sv/processors/processor-numbers.html.

6. Intel®-produkter är inte avsedda att användas inom medicinska, livräddande eller livsuppehållande användningsområden, för kritiska kontrollsystem eller för kärnkraftsanläggningar. Alla datum och produkter som anges är endast för planeringssyften och kan ändras utan meddelande.

7. Intel har ingen kontroll över och granskar inte utformningen eller implementeringen av tredje parts prestandatester eller de webbplatser som det refereras till i detta dokument. Intel uppmanar alla sina kunder att besöka dessa eller andra webbplatser där liknande prestandatester redovisas och bekräfta att prestandatesterna stämmer och verkligen återspeglar prestanda för de system som finns tillgängliga för inköp.