• <Läs mer på Intel.com

Intel® Xeon® Processor E7-2800 Product Family - Server Benchmarks

Intel Xeon

Intel® Xeon® processor E7-2800 product family

Solve your mission-critical IT challenges of managing and keeping secure the data crucial to your business with a powerful and reliable server featuring the Intel® Xeon® processor E7 family.

Enterprise Resource Planning (ERP) server

E-Commerce / Java* / Application server

Additional information: 1 2

Produkt- och prestandainformation

open

1. Prestandatester och testresultat mäts med särskilda datorsystem och/eller komponenter och ger ungefärliga prestanda för Intel-produkter som mäts i dessa tester. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda. Köpare bör konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. Mer information om prestandatester och Intel-produkters prestanda finns på www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.

2. Den relativa prestandan för varje test beräknas genom att testresultatet tas från den först testade datorn som utgångspunkt med 1 poäng. Den relativa prestandan för alla därefter testade datorer beräknas genom att testresultatet delas med resultatet för den först testade datorn. På så sätt ser man hur mycket bättre än den först testade datorn varje ny testad dator är.