Intel® Xeon® Processor E7-4800 Product Family - High Performance Computing

Intel Xeon

Intel® Xeon® processor E7-4800 product family

Ideal for high performance computing (HPC) applications that rely on high memory capacity thanks to up to 512GB per socket with 16 slots utilizing 32GB memory modules delivering up to 102 Gb/s memory bandwidth on a 4-socket server.

Additional information: 1 2 3 4 5

Produkt- och prestandainformation

open

1. Prestandatester och testresultat mäts med särskilda datorsystem och/eller komponenter och ger ungefärliga prestanda för Intel-produkter som mäts i dessa tester. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda. Köpare bör konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. Mer information om prestandatester och Intel-produkters prestanda finns på www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.

2. Den relativa prestandan för varje test beräknas genom att testresultatet tas från den först testade datorn som utgångspunkt med 1 poäng. Den relativa prestandan för alla därefter testade datorer beräknas genom att testresultatet delas med resultatet för den först testade datorn. På så sätt ser man hur mycket bättre än den först testade datorn varje ny testad dator är.

3. 64-bitars Intel® Xeon®-processorer med Intel® EM64T kräver ett datorsystem med processor, chipset, BIOS, operativsystem, drivrutiner för enheter och program som är aktiverade för Intel EM64T. Processorerna fungerar inte (inte ens i 32-bitarsläge) utan ett BIOS som är framtaget för Intel EM64T-arkitektur. Prestandan varierar beroende på hur din maskin- och programvara har konfigurerats. Intel EM64T-aktiverat operativsystem, BIOS, enhetsdrivrutiner och program kanske inte finns tillgängliga. Fråga din leverantör så får du veta mer.

4. Intels processornummer är inte en indikation på prestanda. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/se/sv/processors/processor-numbers.html.

5. Intel har ingen kontroll över och granskar inte utformningen eller implementeringen av tredje parts prestandatester eller de webbplatser som det refereras till i detta dokument. Intel uppmanar alla sina kunder att besöka dessa eller andra webbplatser där liknande prestandatester redovisas och bekräfta att prestandatesterna stämmer och verkligen återspeglar prestanda för de system som finns tillgängliga för inköp.