Competitive Performance Summary with Intel® Xeon Phi™ Product Family

Unlock deeper insights to solve your most complex data challenges faster with the Intel® Xeon Phi™ processor, a foundational element of Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF)

Solve Your Complex Challenges Faster

The Intel® Xeon Phi™ processor is a true evolution in design and architecture that delivers the performance of an accelerator with the benefits of a server-class processor for your most demanding tasks. Unlock deeper insights to solve your complex data challenges faster.

Designed from the ground up to eliminate bottlenecks, the Intel Xeon Phi processor is the Intel’s first bootable host processor specifically designed for highly parallel workloads, and the first to integrate both memory and fabric technologies.

Intel® Xeon Phi™ processor momentum guide ›

Competitive Performance Summary

Featuring up to 72 powerful and efficient cores with ultra-wide vector capabilities (Intel® Advanced Vector Extensions or AVX-512), the Intel® Xeon Phi™ processor raises the bar for highly parallel computing. With no dependency on the PCIe* bus, the versatile processor is capable of handling a wide variety of workloads and configurations that are not supported by accelerators.

  • Intel® Xeon Phi™ processor 7250 outperforms a hosted NVIDIA* GPU solution by up to 5x in performance—get to results faster.

Performance measurements as of June 14, 2016.

View configuration details ›

Competitive Performance Per Watt Summary

The higher degree of parallelism in the Intel® Xeon Phi™ processor results in greater compute per unit of energy consumed for highly-parallel applications. Integration of 16 GB of high-bandwidth memory delivers up to 490 GB/s of sustained memory bandwidth for memory-bound workloads, and the available dual-port Intel® Omni-Path Fabric further reduces solution cost, power and space utilization.

  • Intel® Xeon Phi™ processor 7250 outdoes a hosted NVIDIA* GPU solution by up to 8x in performance delivered per watt – lower energy costs.

Performance measurements as of June 14, 2016.

View configuration details ›

Competitive Performance Per Dollar Summary

The processor is binary-compatible with Intel® Xeon® processors, which allows it to run any x86 workload to optimize asset utilization across the data center. By contrast, special-purpose accelerators, like GPUs, often remain underutilized since applications are not always suitable or optimized for them. Standardizing on Intel® architecture means you can use a single programming model for your code, helping increase efficiency through a shared developer base and code reuse.

  • Intel® Xeon Phi™ processor 7250 exceeds a hosted NVIDIA* GPU solution by up to 9x in performance delivered per dollar – realize compelling value.

Performance measurements as of June 14, 2016.

View configuration details ›

Configuration Details as of June 14, 2016

System Overview

1-Node, 1P Intel® Xeon Phi™ Processor 7210

1-Node, 1P Intel® Xeon Phi™ Processor 7250

1-Node, 2P Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4
(45M Cache, 2.30 GHz, 18 Cores) + NVIDIA Tesla* K80 (All other comparisons)

1-Node, 2P Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4
(55M Cache, 2.20 GHz, 22 Cores) + NVIDIA Tesla K80 (Financial Services benchmarks)

System Description

Intel® Server System LADMP2312KXXX41

Intel Server System LADMP2312KXXX41

Intel® Server Board S2600WT2R, BMC 1.33.9832, FRU/SDR Package 1.09 or Colfax* CX1350s-XK6

Supermicro* SYS-1028GR-TR server

Processor Information

Intel® Xeon Phi™ Processor 7210 (16 GB MCDRAM, 1.3 GHz, 64 Cores)

Intel® Xeon Phi™ Processor 7250 (16 GB MCDRAM, 1.4 GHz, 68 Cores)

Intel® Xeon® Processor E5-2697 v4 (45M Cache, 2.30 GHz, 18 Cores)

Intel® Xeon® Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz, 22 Cores)

Number of Sockets

1

1

2

2

Number of Cores / Threads

64 / 256

68 / 272

18 / 36

22 / 44

Memory Configuration

96 GB DDR4-2133 Quadrant Cluster/ MCDRAM Flat mode

96 GB DDR4-2400 Quadrant Cluster/ MCDRAM Flat mode

128 GB DDR4-2400

256 GB DDR4-2133

Operating System

Red Hat Enterprise Linux* 6.7 (Santiago)

Red Hat Enterprise Linux 6.7 (Santiago) or CentOS 7.2 (Financial Services benchmarks)

Red Hat Enterprise Linux 6.7 (Santiago)

Red Hat Enterprise Linux 7.1 (Maipo)

Other Hardware/ Software

Intel® Compiler 16.0.2, Intel® MPI 5.1.2.150 One NVIDIA Tesla* K80 GPUs, NVIDIA CUDA* 7.5.17 (Driver: 352.39), ECC enabled, persistence mode enabled

Intel® Hyper-Threading Technology

Yes

Yes

Yes

Yes

Intel® Turbo Boost Technology 2.0

Yes

Yes

Yes

Yes

Data Source

Measured by Intel – please contact your Intel sales representative for more information.

Additional information: 1 2 3 4 5 6 7 8

Produkt- och prestandainformation

1

Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på www.intel.com/benchmarks.

2

Se vårt Optimeringsmeddelande (http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice) för mer information om prestanda- och optimeringsmöjligheter i programvaruprodukter från Intel®.

3

All informationen som finns här kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kontakta din Intel-representant för att erhålla senaste specifikationer och översikter om Intel-produkter.

4

Egenskaperna och fördelarna med Intel® teknologier är beroende av systemkonfiguration och kan kräva aktiverad maskinvara, programvara eller aktivering av tjänst. Inga datorer kan vara helt säkra. Mer information finns på Intel.com eller från OEM eller återförsäljare.

5

Intel® processorer med samma SKU kan variera i frekvens eller effekt beroende på den naturliga variationen i produktionsprocessen.

6

Kostnadsreduktionsscenarier som beskrivs är avsedda som exempel på hur en viss Intel® baserad produkt, under angivna omständigheter och med angivna konfigurationer, kan påverka framtida kostnader och ge kostnadsbesparingar. Omständigheterna varierar. Intel garanterar inte några kostnader eller kostnadsreduktioner.

7

Intel har ingen kontroll över och granskar inte utformningen eller implementeringen av tredje parts prestandatester eller de webbplatser som det refereras till i detta dokument. Intel uppmanar alla sina kunder att besöka dessa eller andra webbplatser där liknande prestandatester redovisas och bekräfta att prestandatesterna stämmer och verkligen återspeglar prestanda för de system som finns tillgängliga för inköp.

8

Funktioner och fördelar kan kräva ett aktiverat system och tredjeparts maskinvara, programvara eller tjänster. Prestanda varierar beroende på din specifika konfiguration. Du kan få mer information från din systemleverantör.