Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Intel® Xeon Phi™ Product Family

Power your breakthrough innovations with the highly parallel processing of the Intel® Xeon Phi™ coprocessor. We have packed over a teraFLOPS of double-precision peak performance into every chip.

Energy Application Performance

Companies in the business of delivering energy solutions use a tremendous amount of compute power to simulate and predict the location of energy resources. Careful analysis through simulation is critical to ensure positive results. Oil and gas companies are among those who use many specific seismic imaging software packages to predict the location of energy resources, including 3D-finite dimensional (3DFD) and 3D-reverse time migration (RTM) simulations.

Developer starter kits ›

Configuration Details:

Intel measured as of December 2014

Seismic Imaging ISO-3DFD (Version 1.1 with Dev09 FD kernel) (16th order 3D space and 2nd order time)

Platform Hosting the Coprocessor & platform for 2S Intel® Xeon® processor Baseline:

Two-socket Intel Software Development Platform: 2x Intel Xeon processor E5-2697v2 (12Core, 30M cache, 2.7GHz, 8.0GT/s Intel QPI, 130W TDP, Intel Turbo Boost Technology on) 64GB Memory @ 1866MHz, RHEL 6.4

Coprocessor Details:

Intel® Xeon Phi™ coprocessor 7120A: 61cores, 1.238GHz, 16 memory channels, 16GB Memory@5.5GT/s, 300W TDP C-step (Intel Turbo Boost Technology off, ECC off)

Software Stack (Xeon Phi):

MPSS 2.1.6720-19 (Flash: 2.1.03.0386; coprocessor OS: 2.6.38.8-gefd324e)

Intel® C++ compiler 14.0.2/144, Intel MPI 4.1.1.036

Two-socket Intel Xeon Score: 3951.7 Mpoints/s

Xeon Phi Score: 9297.52 Mpoints/s

Source: Intel Internal Testing TR2089A

 

Seismic Imaging 3DFD TTI 3-Proxy (code version = v2)

Platform Hosting the Coprocessor & platform for 2S Intel® Xeon® processor Baseline:

2 Socket Intel Software Development Platform: 2x Intel Xeon processor E5-2697v2 (12Core, 30M cache, 2.7GHz, 8.0GT/s Intel QPI, 130W TDP, Intel Turbo Boost Technology on) 64GB Memory @ 1866MHz, RHEL 6.4

Coprocessor Details:

Intel® Xeon Phi™ coprocessor 7120A: 61cores, 1.238GHz, 16 memory channels, 16GB Memory@5.5GT/s, 300W TDP C-step (Intel Turbo Boost Technology off, ECC off)

Software Stack (Xeon Phi):

MPSS 2.1.6720-19 (Flash: 2.1.03.0386; coprocessor OS: 2.6.38.8-gefd324e)

Intel® Composer XE 14.0.0 (build 20130728)

Two-socket Intel Xeon Score: 776 Mcells/s

Xeon Phi Score: 955 Mcells/s

Source: Intel Internal Testing TR2090

 

Petrobras ISO-3D RTM (Code Version 1.0 dev08)

Platform hosting the coprocessor and platform for two-socket Intel® Xeon® processor Baseline:

Two-socket Intel Software Development Platform: two Intel Xeon processor E5-2697v2 (12Core, 30M cache, 2.7GHz, 8.0GT/s Intel QPI, 130W TDP, Intel Turbo Boost Technology on) 64GB Memory at 1866MHz, RHEL 6.4

Coprocessor Details:

Intel® Xeon Phi™ coprocessor 7120A: 61cores, 1.238GHz, 16 memory channels, 16 GB Memory at 5.5GT/s, 300W TDP C-step (Intel Turbo Boost Technology on, ECC on)

Software Stack (Xeon Phi):

MPSS 2.1.6720-19 (Flash: 2.1.03.0386; coprocessor OS: 2.6.38.8-gefd324e)

Intel® Composer XE 14.0.0 (build 20130728), Intel MPI 4.1.1.036

Two-socket Intel Xeon Score: 4.3 Gsamples/s

Two-socket Intel Xeon + 1 Xeon Phi Score: 9.4 Gsamples/s

Two-socket Intel Xeon + 2 Xeon Phi Score: 14.6 Gsamples/s

Two-socket Intel Xeon + 3 Xeon Phi Score: 19.7 Gsamples/s

Two-socket Intel Xeon + 4 Xeon Phi Score: 23.7 Gsamples/s

Source: Intel Internal Testing TR2091

Additional information: 1 2 3 4 5

Relaterade videor

Produkt- och prestandainformation

1

Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på www.intel.se/performance.

2

Intel har ingen kontroll över och granskar inte utformningen eller implementeringen av tredje parts prestandatester eller de webbplatser som det refereras till i detta dokument. Intel uppmanar alla sina kunder att besöka dessa eller andra webbplatser där liknande prestandatester redovisas och bekräfta att prestandatesterna stämmer och verkligen återspeglar prestanda för de system som finns tillgängliga för inköp.

3

Intels processornummer är inte ett mått på prestanda. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/se/sv/processors/processor-numbers.html.

4

Intels kompilerare kanske inte optimerar i samma utsträckning för icke-Intel-mikroprocessorer för optimeringar som inte är unika för Intel® mikroprocessorer. Dessa optimeringar inkluderar SSE2- och SSE3-instruktionsuppsättningar och andra optimeringar. Intel garanterar inte tillgången till, funktionaliteten i eller effektiviteten för någon optimering på mikroprocessorer som inte tillverkats av Intel.

Mikroprocessorberoende optimeringar i den här produkten är avsedda för användning med Intel-mikroprocessorer. Vissa optimeringar som inte är specifika för Intel® mikroarkitektur förbehålls Intels mikroprocessorer. Hänvisa till gällande produkts användar- och referensmanualer för mer information angående vilka specifika instruktionsuppsättningar som omfattas av detta meddelande.

Meddelanderevision #20110804

5

Olika maskinvaruarkitekturer kan kräva olika källkodstyper. Resultat är baserade på Intels bästa insatser att använda kod som är optimerad att köras på alla arkitekturer och utföra samma arbete. Framtida kodoptimeringar kan leda till olika resultat.

Mikroprocessorberoende optimeringar i den här produkten är avsedda för användning med Intel® mikroprocessorer. Vissa optimeringar som inte är specifika för Intel® mikroarkitektur förbehålls Intels mikroprocessorer. Hänvisa till gällande produkts användar- och referensmanualer för mer information angående vilka specifika instruktionsuppsättningar som omfattas av detta meddelande.

Meddelanderevision #20110804