Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Intel® Xeon Phi™ Product Family

Power your breakthrough innovations with the highly parallel processing of the Intel® Xeon Phi™ coprocessor. We have packed over a teraFLOPS of double-precision peak performance into every chip.

Weather

The weather vertical needs a tremendous amount of compute capabilities to accurately predict weather all over the world, including the formation of tornados, the direction of a hurricane, and rain fall predictions. Weather Research and Forecasting (WRF) is one of the more frequently used weather simulation packages.

Developer starter kits >

Intel measured as of May 2014

WRF v3.5.1:

Hardware: Two-socket server with Intel® Xeon® processor E5-2697 v2 (12C, 2.7 GHz, 130 W), each node equipped with one Intel® Xeon Phi™ coprocessor (7120 c0, 61 core, 1.238 GHz, 16 GB at 5.5 GT/s) in a four-node Fourteen Data Rate (FDR) cluster.

WRF is available from the US National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado; it is available from http://www.wrf-model.org/.

Intel® Manycore Platform Software Stack (Intel® MPSS) 6720-16, Compiler rev 192, Intel® MPI Library rev 3.6

WRF CONUS2.5km workload available from http://www.mmm.ucar.edu/wrf/WG2/bench/.

Performance comparison is based upon average timestep. We ignore initialization and post simulation file operations.

Conus2.5km run ATS KNC "Profit" % 4x12x2-20+0x0x0-0 2.224642 4x12x2-20+4x8x30-30 1.425497 56.06079844

Modifications: -DINTEL_ALIGN64 - removed from AVX version; -fp-model fast=1 -> fast=2         

1x12x2-20+1x8x30-30

1    2   3   4   5   6   7    8

For the equation above, 1 corresponds to the first number in the equation, 2 corresponds to the second, etc. Below is the legend for what each number represents.

1 number of nodes

2 number of ranks on the host

3 number of OMP threads/rank

4 number of tiles

5 number of KNC cards

6 number of MPI ranks/card

7 number of OMP threads/rank

8 number of tiles

Source:  Intel Internal Testing TR2054

Additional information: 1 2 3 4 5

 

Relaterade videor

Produkt- och prestandainformation

1

Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på www.intel.se/performance.

2

Intel har ingen kontroll över och granskar inte utformningen eller implementeringen av tredje parts prestandatester eller de webbplatser som det refereras till i detta dokument. Intel uppmanar alla sina kunder att besöka dessa eller andra webbplatser där liknande prestandatester redovisas och bekräfta att prestandatesterna stämmer och verkligen återspeglar prestanda för de system som finns tillgängliga för inköp.

3

Intels processornummer är inte ett mått på prestanda. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/se/sv/processors/processor-numbers.html.

4

Intels kompilerare kanske inte optimerar i samma utsträckning för icke-Intel-mikroprocessorer för optimeringar som inte är unika för Intel® mikroprocessorer. Dessa optimeringar inkluderar SSE2- och SSE3-instruktionsuppsättningar och andra optimeringar. Intel garanterar inte tillgången till, funktionaliteten i eller effektiviteten för någon optimering på mikroprocessorer som inte tillverkats av Intel.

Mikroprocessorberoende optimeringar i den här produkten är avsedda för användning med Intel-mikroprocessorer. Vissa optimeringar som inte är specifika för Intel® mikroarkitektur förbehålls Intels mikroprocessorer. Hänvisa till gällande produkts användar- och referensmanualer för mer information angående vilka specifika instruktionsuppsättningar som omfattas av detta meddelande.

Meddelanderevision #20110804

5

Olika maskinvaruarkitekturer kan kräva olika källkodstyper. Resultat är baserade på Intels bästa insatser att använda kod som är optimerad att köras på alla arkitekturer och utföra samma arbete. Framtida kodoptimeringar kan leda till olika resultat.

Mikroprocessorberoende optimeringar i den här produkten är avsedda för användning med Intel® mikroprocessorer. Vissa optimeringar som inte är specifika för Intel® mikroarkitektur förbehålls Intels mikroprocessorer. Hänvisa till gällande produkts användar- och referensmanualer för mer information angående vilka specifika instruktionsuppsättningar som omfattas av detta meddelande.

Meddelanderevision #20110804