• <Läs mer på Intel.com

Intel® Xeon® Processor E5-2600 Product Family

Expert workbench

Intel® Xeon® Processor E5-2600 Product Family

Intel® Xeon® Processor E5-2600 Product Family

The Intel® Xeon® processor E5-2600 product family-based expert workstation: Dual processors for optimal performance. The highest performing workstation, optimized for experts.

Expert workstation performance

Computer-aided engineering

Entry/Professional to expert workstation performance

    Floating Point Throughput

Entry-Professional to Expert Floating Point Throughput

SPEC CPU2006* is a benchmark to measure system efficiency during integer and floating point operations. It consists of an integer test suite containing 12 applications and a floating point test suite containing 17 applications which are extremely computing-intensive and concentrate on the CPU and memory. Other components, such as disk I/O and network, are not measured by this benchmark. SPEC CPU2006 contains two different methods of performance measurement: The first method, "speed", determines the time required to complete a single task. The second method, "rate", determines the throughput, that is, how many tasks can be completed in parallel. Both methods are additionally subdivided into two measuring runs, "base" and "peak", which differ in the way the compiler optimization is used. The "base" values are always used when results are published; the "peak" values are optional.

Entry-Professional to Expert Floating Point Throughput

Configuration Details: Intel® Xeon® Processor E5-2600 Product Family

Intel internal measurements as of April 26, 2012

Intel® Xeon® Processor E5-2687W Platform

SPECint_rate_base2006*, SPECfp_rate_base2006*, SPECapc* for 3ds Max* 2011, CINEBENCH* R11.5, POV-Ray* V3.7 beta, Luxology* modo501, Monte Carlo* v2.0 (Linux* configuration), Black-Scholes* v4.0 (Linux configuration)

Entry baseline configuration: Intel® C216 SDP platform with Intel® Xeon® processor E3-1290v2 (3.70 GHz, 8 MB cache), 16 GB memory (4x 4 GB DDR3-1600), SSD, NVIDIA Quadro* 600, 295.73 GFX driver, Microsoft Windows* 7 Ultimate 64-bit SP1 OS. BIOS version: ACRVMBY1.86C.0080.P00.1202071014, Intel® Hyper-Threading Technology enabled, Intel® Turbo Boost Technology enabled. Linux configuration OS: Red Hat* EL6.1 (Kernel: 2.6.32-131.0.15.el6.x86_64)

Professional configuration: Intel® C600 SDP platform with Intel® Xeon® processor E5-1660 (3.3 GHz, 15 MB cache), 16 GB memory (4x 4 GB DDR3-1600), SSD, NVIDIA Quadro* 2000, 276.28 GFX driver, Microsoft Windows* 7 Ultimate 64-bit SP1 OS. BIOS version: Intel Corp. SIX7910J.86A.0281.2011.1019.1612, 10/19/2011, Intel® Hyper-Threading Technology enabled, Intel® Turbo Boost Technology enabled. Linux configuration OS: Red Hat EL6.1 (Kernel: 2.6.32-131.0.15.el6.x86_64)

Expert configuration: Intel® W2600CR SDP platform with Intel® Xeon® processor E5-2687W (3.10 GHz, 20 MB cache, 8.00 GT QPI), 32 GB memory (8x 4 GB DDR3-1600), SSD, NVIDIA Quadro* 2000, 276.28 GFX driver, Microsoft Windows* 7 Ultimate 64-bit SP1 OS. BIOS version: SE5C600.86B.99.99.X036, Intel® Hyper-Threading Technology enabled, Intel® Turbo Boost Technology enabled. Linux configuration OS: Red Hat EL6.1 (Kernel: 2.6.32-131.0.15.el6.x86_64)

Additional information: 1 2 3 4 5 6 7 8

Produkt- och prestandainformation

open

1. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på http://www.intel.com/performance. Resultat har uppmätts av Intel baserat på programvara, benchmark eller annan information från tredje parter och tillhandahålls endast för informationsändamål.  Alla skillnader i design eller konfiguration av systemets maskinvara eller programvara kan påverka verkliga prestanda. Intel styr inte och granskar inte designen eller implementeringen av tredje parts information som det hänvisas till i detta dokument. Intel uppmuntrar alla sina kunder att gå till webbplatserna för de tredje parter eller andra källor som det hänvisas till för att bekräfta huruvida data som hänvisas till är korrekta och återspeglar prestanda i system som finns tillgängliga för inköp.

2. Den relativa prestandan för varje test beräknas genom att testresultatet tas från den först testade datorn som utgångspunkt med 1 poäng. Den relativa prestandan för alla därefter testade datorer beräknas genom att testresultatet delas med resultatet för den först testade datorn. På så sätt ser man hur mycket bättre än den först testade datorn varje ny testad dator är.

3. Resultat har beräknats baserat på intern Intel-analys och tillhandahålls endast för informationsändamål. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda.

4. Enhanced Intel SpeedStep® Technology: Se Processor Spec Finder på http://ark.intel.com eller kontakta din Intel-representant för mer information.

5. Ett system med Intel® Turbo Boost Technology krävs. Intel Turbo Boost Technology och Intel Turbo Boost Technology 2.0 finns endast tillgängliga på vissa Intel®-processorer. Tala med PC-tillverkaren. Prestanda varierar beroende på maskinvara, programvara och systemkonfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

6. För Intel® Hyperthreading Technology (Intel® HTT) krävs det en dator med processor, chipset, BIOS och operativsystem som har kapacitet för tekniken. Prestandan varierar beroende på vilken maskinvara och programvara som används. För mer information inklusive detaljer om vilka processorer som har stöd för Intel HT Technology, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

7. Intels processornummer är inte en indikation på prestanda. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/se/sv/processors/processor-numbers.html.

8. Intel®-produkter är inte avsedda att användas inom medicinska, livräddande eller livsuppehållande användningsområden, för kritiska kontrollsystem eller för kärnkraftsanläggningar. Alla datum och produkter som anges är endast för planeringssyften och kan ändras utan meddelande.