Vi presenterar big data, vad det är, varför det är viktigt och hur företag kan använda sig av big data för att nå insikter och få konkurrensfördelar.