• <Läs mer på Intel.com

Intel® 82801EB/82801ER I/O Controller Hub 5 R, Thermal Design Guide

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat