• <Läs mer på Intel.com

Intel® 82870P2 PCI/PCI-X 64-bit Hub 2: Thermal Design Guide

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat