• <Läs mer på Intel.com

Intel® 852GME/852PM Chipset GMCH/MCH Datasheet

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat