• <Läs mer på Intel.com

Intel® 852GME Chipset GMCH & Intel® 852PM Chipset MCH Datasheet

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat