• <Läs mer på Intel.com

Intel E7221 Memory Controller Hub Thermal Design Guide

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat