• <Läs mer på Intel.com

Intel® E7230 Chipset Memory Controller Hub: Datasheet

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat