• <Läs mer på Intel.com

Intel E7525 Memory Controller Hub: Datasheet

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat