• <Läs mer på Intel.com

Intel® High Definition Audio Controller I/O Payload Settings: Spec

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat

Intel® High Definition Audio Controller I/O Payload Settings: Spec

Document change notification covers changes made to the Intel® High Definition Audio specification for controller input/output (I/O) payload settings, with brief description of changes and new definitions.

Read the full Intel® High Definition Audio Controller I/O Payload Settings Specification.