• <Läs mer på Intel.com

Intel® 845 Chipset for DDR: Thermal Guide

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat