• <Läs mer på Intel.com

Intel® Cloud Builders

Ta reda på hur du skapar en molninfrastruktur

Intel® Cloud Builders

Välkommen till Intel® Cloud Builders, som är ett branschöverskridande initiativ som syftar till att göra det enklare att bygga, förbättra och driva molninfrastrukturer. Intel Cloud Builders är användbart för företag, servervärdar, telekomföretag och tjänsteleverantörer som vill ha avgörande vägledning som kan leda till fler förenklade, säkra och effektiva infrastrukturer.

Söker du efter molntjänster för ett privat moln eller ett hybridmoln? I Intel® Cloud Finder-programmet hittar du verktyg som hjälper dig bedöma vilken molntjänst som passar dig bäst.

Bibliotek för referensarkitektur

Besök biblioteket för referensarkitektur om du vill läsa om beprövade datorlösningar i molnet för att bygga och optimera molninfrastruktur utifrån dagens IT-krav. Referensarkitekturer fokuserar på att bygga eller förenkla ett moln, samt att öka säkerheten och effektiviteten i din molnmiljö.

Välj en guide för datoranvändning i molnet som du vill ladda ned >

Referensimplementeringar

En referensimplementering har utvecklats mot bakgrund av en Intel Cloud Builders referensarkitektur. Den beskriver detaljerat en implementering i en verklig kundmiljö och visar även referensarkitekturens syfte.

Ladda ned ett exempel på en verklig implementering >

 

Intel® Cloud Builders webbsändningar

Molnutvecklarnas ekosystem ger dig avancerade presentationer om sina molnlösningar och referensarkitekturer.

Visa webbsändningarna >

 

Samtal i poddsändningar om molnet

I den här veckovisa serien diskuterar molnutvecklarföretag hur deras lösningar för datoranvändning i molnet kan hjälpa IT-användare att driftsätta och hantera teknik för datoranvändning i molnet på företaget.

Lyssna på poddsändning om datoranvändning i molnet > 

 

Ekosystem

Erfarna och framgångsrika molnutvecklare från hela branschen, samlade på ett enda ställe.

Ta reda på mer om de erfarna leverantörerna av program- och maskinvara för molnet i molnutvecklarnas ekosystem >

Konversationer