• <Läs mer på Intel.com

Redaktörens val: Googles säkerhet för e-post i moln

Bloomberg

Google får chansen att styrka sin molnsäkerhet under rättegång om kontrakt

Google får chansen att styrka sin molnsäkerhet under rättegång om kontrakt

Redaktörens val: Googles får chansen att styrka sin säkerhet för e-post i moln i en rättegång mot U.S. Interior Department genom att göra gällande att myndigheten favoriserade Microsoft beträffande ett kontrakt om e-posttjänster i moln. En federal domare beordrade Interior Department att anlita en oberoende expert för att undersöka säkerheten hos Googles erbjudande. Google uppgav under rättegångsförhandlingarna att Googles produkt uppfyller federala säkerhetsstandarder och att tjänstemän på inrikesdepartementet vägrade lämna uppgifter om specifika krav i syfte att stänga Google ute.

Läs den ursprungliga publikationen av Leah Nylen från 9 september 2011 >