Redaktörens val: Återta kontrollen över IT i en mobil värld

InformationWeek

Hur man återtar kontrollen i en allt mer mobil värld – av BlackBerry

Hur man återtar kontrollen i en allt mer mobil värld – av BlackBerry

För dagens IT-personal är det en balansakt: säkerhet kontra användarupplevelse. Ofta slutar det med att IT-personalen i slutänden fokuserar allt för mycket på en aspekt, vilket antingen ökar risken eller stöter bort användare. Det här faktabladet från BlackBerry beskriver hur IT-personalen kan uppnå den kontroll som krävs med hjälp av BlackBerry Balance*-teknik. Med BlackBerry Balance kan alla BlackBerry-smarttelefoner användas både i arbetet och för personligt bruk – utan att äventyra viktiga företagsdata. Företagsprogram och data som skickas via BlackBerry Enterprise Server* kan interagera med varandra, men data kan inte kopieras till eller nås via personliga program. På så sätt skapar den här tekniken rätt balans genom att hålla isär företagets data och personliga data. Detta sker dessutom utan de begränsningar som företagets befintliga infrastruktur medför, utan att kräva tilläggskomponenter i den miljön.

Läs det ursprungliga faktabladet från BlackBerry, januari 2012 >