Data Plane Development Kit (DPDK)

Data Plane Development Kit (DPDK) greatly boosts packet processing performance and throughput, allowing more time for data plane applications. 

DPDK can improve packet processing performance by up to ten times. It's possible to achieve over 80 Mbps throughput on a single Intel® Xeon® processor, and double that with a dual-processor configuration.1 As a result, telecom and network equipment manufacturers (TEMs and NEMs) can lower development costs, use fewer tools and support teams, and get to market faster.

Content by Topic

Produkt- och prestandainformation

1

Prestandatester och testresultat mäts med särskilda datorsystem och/eller komponenter och ger ungefärliga prestanda för Intel-produkter som mäts i dessa tester. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda. Köpare bör konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. Mer information om prestandatester och Intel-produkters prestanda finns i dokumentet Intel Performance Benchmark Limitations.