Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Produkt- och prestandainformation

1

"Konfliktfri" betyder "konfliktfri avseende Demokratiska republiken Kongo", vilket i den amerikanska finansinspektionens (SEC) regler definieras som produkter som inte innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och/eller guld) som direkt eller indirekt finansierar eller gagnar beväpnade grupper i den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder. Vi använder dessutom termen "konfliktfri" som ett vidare begrepp för att hänvisa till leverantörer, leveranskedjor, smältverk och raffinaderier vars källor till konfliktmineraler inte finansierar konflikt i den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder.

2

"Konfliktmineraler", som detta definieras av den amerikanska finansinspektionen (SEC, Securities and Exchange Commission), är ett vidare begrepp som omfattar tantal, volfram och guld, oavsett om dessa mineraler finansierar konflikt i Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder.

3

Dessa organisationers synpunkter och åsikter är deras egna och återspeglar inte nödvändigtvis Intels synpunkter och åsikter. Inklusionen av Intel av dessa organisationer innebär inte direkt rekommendation av eller stöd för dem.