• <Läs mer på Intel.com
Masthead Light

Det kan bli en chock att inse vad som finns i våra tekniska prylar ...

Var nyfiken

Över 8 miljarder lampor och glödlampor i USA
Konsumentelektronik för över 201 miljarder dollar såldes under 2013
Över 1 miljard bilar på vägarna


Vardagslivet kräver viktiga mineraler som kan härstamma från Demokratiska republiken Kongo och andra länder. Mineralerna är integrerade i de tekniska apparater vi använder varje dag. Såväl bärbara datorer, telefoner och surfplattor som bilar, flygplan, lampor och smycken innehåller tenn, tantal, volfram (tungsten) och/eller guld. Alla dessa mineraler betecknas som ”konfliktmineraler”1. Milisen och rebellgrupperna finansierar ibland sin våldsamma konflikt med pengar som härrör från sådana mineraler.

Det finns något från Kongo i din ficka jus nu ...

Med 5,4 miljoner dödsoffer är det här den blodigaste konflikten sedan andra världskriget. Vissa konfliktmineraler från Kongo stödjer och finansierar våldet och brotten mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Intel® produkter är själva kärnan i många mineralberoende enheter. Vi är övertygade om att vi kan göra skillnad, tillsammans med våra 2, genom att verka för att eliminera konfliktmineraler i vår leveranskedja.

Intel är på jakt efter konfliktfritt

Intel är på jakt efter konfliktfritt

Look Inside.™: Carolyn Duran och Jakten på konfliktfritt3.

Konfliktmineraler i vardagslivet

Konfliktmineraler i vardagens digitala liv

I allt vi använder – titta på konfliktmineraler i vardagslivet.

Konfliktmineralernas väg

Konfliktmineralernas resa

Från gruvan till dig – Följ konfliktmineralernas väg runt jorden.

Intels policy och rapporter

Intels policy och rapporter

Intels åtagande och ansvar när det gäller konfliktmineraler visas i följande dokument.

Intels deklaration om konfliktmineraler

För våra kunder: Intels deklaration om konfliktmineraler

Skicka en beställning på Intel's Conflict Minerals Declaration (Intels deklaration om konfliktmineraler (finns i EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting Template).

Intels krav på leveranskedjan

För våra leverantörer: Intels krav på leveranskedjan

Se Intels krav på leveranskedjan när det gäller konfliktfria mineraler.

Konfliktmineraler: Bra att veta

Branschresurser och mer information

Intel har i samarbete med sina partners initierat Conflict-Free Smelter Program som inbegriper tredjepartsgranskningar och verifieringssystem för att etablera smältverk som uppfyller standarderna. Detta säkerställer att konfliktfritt material används och ger samtidigt tryggare alternativ för de lokala arbetarna.

Var med

Produkt- och prestandainformation

open

1. "Konfliktmineraler", som detta definieras av den amerikanska finansinspektionen (SEC, Securities and Exchange Commission), är ett vidare begrepp som omfattar tantal, volfram och guld, oavsett om dessa mineraler finansierar konflikt i Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder.

2. Dessa organisationers synpunkter och åsikter är deras egna och återspeglar inte nödvändigtvis Intels synpunkter och åsikter. Inklusionen av Intel av dessa organisationer innebär inte direkt rekommendation av eller stöd för dem.

3. "Konfliktfri" betyder "konfliktfri avseende Demokratiska republiken Kongo", vilket i den amerikanska finansinspektionens (SEC) regler definieras som produkter som inte innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och/eller guld) som direkt eller indirekt finansierar eller gagnar beväpnade grupper i den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder. Vi använder dessutom termen "konfliktfri" som ett vidare begrepp för att hänvisa till leverantörer, leveranskedjor, smältverk och raffinaderier vars källor till konfliktmineraler inte finansierar konflikt i den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder.