• <Läs mer på Intel.com

IT Earth Day at Intel 2011