• <Läs mer på Intel.com

Kompetens för Europa

Effekter

Effekt förstås vanligtvis som påverkan eller inflytande av en åtgärd på en annan. I dagens CSR-miljö, då många företag och icke-offentliga organisationer i samhället engagerar sig på ett positivt sätt för personlig, ekonomisk och social utveckling,  blir betydelsen av effekt mer och mer viktig. Det är emellertid ofta oklart vad som kommer att uppnås av effekterna. Vilka är de positiva bidragen och inflytandet på den önskade målgruppen?

 

Effekt blandas ofta upp med andra indikatorer. Medan indikatorerna är ganska lätta att mäta (antal elever eller lärare som nås, antal deltagare i olika tävlingar etc.) är den verkliga effekten betydligt svårare att fastställa. Hos Intel lägger vi betydande ansträngningar på forskning för att bättre förstå effekten av våra initiativ och av dem som genomförs i samarbete med våra partners.

 

Ramverket för Kompetens för Europa kommer att fokusera på just detta. Snarare än att starta med att "köra ett program" och sedan välja vad som vi kan ange som indikatorer på framgång, underlättar vi och leder koalitioner som först fokuserar på vad vi - tillsammans - vill se som en effekt. Från den önskade effekten bestämmer vi hur och när denna kan uppnås och vilka initiativ som behöver tas.

 

Kompetens för Europa kommer att bygga på tillkommande effekt genom synergier i stora koalitioner och möjliggöra kompetensutveckling för Europas medborgare. Vi kommer att presentera ett mera detaljerat ramverk för effekter på denna sida inom kort, så håll ögonen öppna.

Kompetens för Europa