• <Läs mer på Intel.com

Kompetens för Europa

Partners

 

För att uppnå den effekt som Intel försöker skapa genom Kompetens för Europa-projektet, erfordras ett mångsidigt samarbete med partnerorganisationer för att få tillgång till den kunskap, den omfattning och de kontakter som är nödvändiga för att få en verkligt omvälvande effekt. Det är därför som Intel har sammanfört en mångsidig grupp av företag och institutioner för att delta i Kompetens för Europa. Sådana organisationer inkluderar universitet, icke-vinstdrivande organisationer, internationella samarbeten, företagsnätverk, nationella och internationella publikationer, yrkessammanslutningar och statliga organ. Att arbeta med denna stora grupp av intressenter säkerställer att Kompetens för Europa-projektet kommer att arbeta med högsta internationella kompetens samtidigt som det fortsätter att vara knutet till lokala behov och problem.

Internationella organisationer

UNESCO
UNESCO är en organisation inom Förenta Nationerna (FN) med uppdrag att upprätta fred på grundval av mänsklighetens moraliska och intellektuella solidaritet genom att skapa en helhetssyn när det gäller att hantera sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner för hållbar utveckling. UNESCO fullföljer sina målsättningar genom fem huvudsakliga program: utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, kultur, kommunikation och information.

Junior Achievement Young Enterprise
JA-YE Europe är Europas största leverantör av utbildning i entreprenörskap, och som 2012 nått 3,1 miljoner elever i 39 länder. Finansierat av företag, institutioner, stiftelser och individer sammanför JA-YE offentliga och privata sektorer för att ge unga människor i grundskolor, i gymnasieskolor och på universitet i tidigt stadium, upplevelser som främjar kompetens, förståelse och perspektiv som de kommer att behöva för att lyckas i en global ekonomi.

European Schoolnet (Europeiska skoldatanätverket)
European Schoolnet (EUN) är ett icke-vinstdrivande nätverk med 30 utbildningsdepartement i Europa. EUN:s målsättning är att förbättra kvaliteten på europeisk utbildning genom att ge skolor den information och de tjänster som är nödvändiga för att införa och använda pedagogiska tekniker effektivt för att kunna bedriva uppsökande program för förbättring av områden som matematik, vetenskap och forskning.

CSR Europe
CSR Europe är det ledande europeiska affärsnätverket för Corporate Social Responsibility. Genom sitt nätverk på omkring 70 företagsmedlemmar och 37 nationella CSR-organisationer, samlar det över 5000 företag, och fungerar som en plattform för de företag som söker att stärka en hållbar tillväxt och positivt bidra till samhället.

Digital Europe
DIGITALEUROPE är en sammanslutning av företag inom sektorerna informations- och kommunikationsteknik och konsumentelektronik. Den representerar mer än 10 000 företag över hela Europa med över 2 miljoner anställda och mer än 1 000 mdr € i omsättning. Målet för Digital Europe är att främja en policy som kommer att skapa arbeten och tillväxt i Europa.

Organisation Internationale De La Francophonie
International Organisation of La Francophonie representerar en av de största språkzonerna i världen. Dess medlemmar delar på mer än ett gemensamt språk. De delar även på de humanistiska värderingar som stöds av det franska språket. Det franska språket och dess humanistiska värderingar representerar de två hörnstenarna som International Organisation of La Francophonie bygger på. IOF:s mål är att främja fred, demokrati, mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, hållbar utveckling och utbildning i den fransktalande världen.

Plan International
Plan grundades för mer än 75 år sedan och är en av de äldsta och största utvecklingsorganisationerna för barn i världen. Plan syftar till att uppnå varaktiga förbättringar i livskvaliteten hos utsatta barn i utvecklingsländerna genom att säkerställa att de grundläggande behoven hos behövande barn, deras familjer och samhällen kan uppfyllas, bygga relationer mellan kulturer och länder för att främja enighet samt främja rättigheter och intressen för världens barn. Under 2012 arbetade Plan med 84 miljoner barn i 90 131 samhällen.

Science on Stage
Science on Stage är ett europeiskt initiativ utformat för att uppmuntra lärare över hela Europa att dela med sig av bästa praxis inom naturvetenskaplig utbildning. Det syftar till att ge lärare ett forum i vilket de kan utbyta idéer, inspirera och motivera lärare i naturvetenskap, informera lärare i naturvetenskap om bredare forskning, höja profilen för lärare i naturvetenskap i deras samhällen och länder.

Nationella organisationer

Proseed
Proseed är ett polskt tekniskt magasin med nationell spridning. Det ger entreprenörer och blivande entreprenörer kunskaper om hur man bygger upp konkurrensfördelar genom att använda innovativa lösningar och skapar värden för sina företag. Magasinet ges ut varje månad sedan juli 2010 och har en gratis elektronisk utgåva.

Center for Citizenship Education
Center for Citizenship Education är en oberoende utbildningsinstitution i Polen med syfte att förbättra kvaliteten och tillgången på utbildning och att främja praktiska färdigheter och attityder som är nödvändiga för att bygga en demokratisk stat och ett civilt samhälle. I samarbete med lokala myndigheter driver centrat utbildningsprojekt inom ett antal olika ämnen, däribland matematik och naturvetenskap, och med ekonomiska och kulturella dimensioner på utbildningen.

Warsaw University
Warsaw University grundades 1816 och är det största universitetet i Polen och det tillhandahåller kurser för mer än 56 000 elever.  Warsaw University erbjuder kurser inom 37 områden och med mer än 100 specialiseringar inom tekniska discipliner, naturvetenskap och humaniora.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Foundation for the Development of IT Society)
FRSI startades år 2008 av Polish-American Freedom Foundation och är ämnat att främja utvecklingen av informationssamhället både inom Polen och utanför landets gränser. De försöker uppnå detta genom att öka åtkomsten till Internet och kommunikationsteknik, visa fördelarna med att använda informationsteknik och underlätta samarbetet mellan olika sektorer inom informationsekonomin.

Polish-American Freedom Foundation
Stiftelsen grundades av Polish-American Enterprise Fund som organiserades för 22 år sedan, efter att stödet för East European Democracy Act antogs av den amerikanska kongressen år 1989. Stiftelsens mål är att ta initiativ som främjar högre kvalitet och ökad åtkomst till utbildning, utveckla lokala samhällen och dela med sig av polsk erfarenhet av förvandling. Från början har stiftelsen fokuserat sina ansträngningar på landsbygden och mindre städer.

British Council
British Council grundades 1934 och är en välgörenhetsorganisation i form av ett offentligt samfund och ett icke-offentligt organ med operativ självständighet från den brittiska regeringen. Den syftar till att göra högkvalitativt engelskt material tillgängligt över hela världen och därigenom öka möjligheter och anställbarhet och samarbeta med engelska konstnärer och kreativa talanger för att utveckla ett världsomspännande nätverk av konstnärer, organisationer och publik.

University College London
University College London grundades 1826 och är ett av Storbritanniens äldsta och största offentliga forskningsuniversitet och ett av de mest prestigefyllda lärosätena i världen. UCL uppmuntrar till tvärvetenskapliga studier och forskning för att möta globala utmaningar i stor skala och är det mest citerade universitetet i Europa.

Association for Learning Technology
Association for Learning Technology är en välgörenhetsorganisation i Storbritannien som arbetar med att främja en effektiv användning av inlärningsteknik. ALT hoppas kunna sammanföra lagstiftare, lärare och teknisk personal för att förbättra praxis, främja forskning och stödja en effektiv politik. ALT:s nuvarande medlemmar består av över 900 individer och över 225 organisationer inklusive universitet, myndigheter och teknikutvecklare.

BizTEC
BizTEC grundades 2004 och är den ledande plattformen för entreprenörskap i den israeliska akademiska världen som uppmuntrar och motiverar entreprenörer att agera på sina innovationer, genom att utnyttja den senaste tekniken för kommersialiseringsscenen. Vinnarna av BizTEC Challenge har den exklusiva möjligheten att representera Israel i den europeiska och globala Intel Challenge och i andra internationella tävlingar som vi är anslutna till.

Hungarian Association for Innovation
Hungarian Association for Innovation (HAI) är en professionell arbetsgivarorganisation som fokuserar sina aktiviteter på en ekonomiskt stimulerande innovationsroll. Den grundades av 30 medlemsinstitut år 1990. HAI består nu av 314 medlemmar inklusive universitet, forskningsinstitut, innovativa företag, icke-vinstdrivande institut och sex sammanslutningar som representerar 459 medlemmar.

Retis
RETIS är en sammanslutning av franska inkubatorer, BICS, vetenskapsparker och konkurrenskraftiga kluster: det franska innovationsnätverket under mer än 30 år. De samlar sina medlemmar för att stödja innovation inom sitt territorium. Med mer än 120 medlemmar och mer än 800 innovativa affärsrådgivare stöder RETIS mer än 12 000 SME:er. Läs mer om RETIS >

Scuola Superiore Sant'Anna
Scuola Superiore Sant'Anna är ett offentligt universitet – med särskild autonomi – som arbetar inom området tillämpad vetenskap: ekonomi, rättsvetenskap, statsvetenskap, lantbruksvetenskap, medicinsk vetenskap samt industri- och informationsteknik. Skolan har som målsättning att experimentera med innovativa vägar inom forskning och utbildning. Professorer och forskare lever och interagerar med eleverna dagligen och njuter av ett kontinuerligt kulturellt och intellektuellt utbyte.

Universidad Europea de Madrid
Universidad Europea de Madrid grundades år 1995 och erbjuder en omfattande och internationell universitetsutbildning, inriktad på att förbereda eleverna på att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt stärka sin egen personliga utveckling. Själva universitetet stoltserar med att ge sina elever praktik och värdefulla möjligheter att studera vid utländska universitet.

Venture Cup
Venture Cup är en icke-vinstdrivande organisation med bas i Sverige som syftar till att främja entreprenörskap i Skandinavien. Varje år håller Venture Cup en tävling i affärsplaner med priser på 1,8 miljoner kronor till vinnare inom flera kategorier: miljö och energi, människan och samhället, biovetenskap och teknik med webben, programvara och medier. Venture Cup startades enbart som en tävling i affärsplaner men har efter hand utvecklats till en process som hjälper deltagarna att förbättra och utveckla sina idéer.

Kompetens för Europa