• <Läs mer på Intel.com

Intel® Intelligent Power Node Manager Enables Server Power Capping