• <Läs mer på Intel.com

Effektivare datorhallar med teknik från Intel®

Maximera datorhallens effektivitet och tillförlitlighet med smart teknik och kylningslösningar från Intel®

Effektivare datorhallar

Effektivare datorhallar med Intels plattformar och lösningar

Företagen behöver mer energieffektiv IT, men även optimerad kapacitet, lägre energikostnader och tillväxtmöjligheter.

Intels innovationer inom datorhalleffektivitet integrerar beprövad teknik, tillförlitliga mätverktyg och infrastruktur- och anläggningslösningar som hjälper dig att optimera varje plattformsnivå. Med sina innovationer säkerställer Intel effektiv prestanda och tillförlitlighet i allt från processorer och servrar till lämplig omgivningstemperatur i datorhallar.

Modernisera med Intel infrastruktur

En effektiv IT-infrastruktur börjar med förstklassiga servrar. Tack vare en prestanda som är 15 gånger så stor bidrar Intel® Xeon® processorer till att spara in på serverutrymme, kylningskostnader och energiförbrukning. Förenkla din nätverksdesign ännu mer och gör infrastrukturen och lagringen mindre komplex med Intel® 10GbE Server Adapter Unified Networking så får du ännu högre prestanda per watt.

Öka infrastrukturens komponenteffektivitet med lösningar för hög omgivningstemperatur i datorhallar. Utvärderingar av datorhallar visar att branschtrenden går mot höjda optimala temperaturbörvärden i syfte att avsevärt sänka kostnaderna för kylning och energianvändning. 

Migrera verksamhetskritisk information till molnet?

En effektiv molnlösning måste framför allt vara säker. Maskinvarubaserade säkerhetsfunktioner som Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI) och Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) är inbyggda i servrar baserade på Intel Xeon processorer. Detta ger en radikalt förbättrad krypteringsprestanda för effektivare dataskydd, samtidigt som IT-infrastrukturen får ett bättre skydd mot skadlig programvara. Få senaste nytt om att införa beprövade, öppna datalösningar i molnet som påskyndar migreringen till Cloud 2015 Vision.

Hantering för mätbarhet och tillförlitlighet

Gör det enkelt att mäta och visa trender för datorhalleffektiviteten med hjälp av dynamiska mätningar som håller reda på kylning och produktivitet och minskar energiförbrukningen på varje datorhallnivå. Med smarta verktyg som Intel® Intelligent Power Node Manager kan IT-chefer exakt kontrollera energi- och värmemätningar av enskilda servrar, rack eller rader. Intel® Intelligent Power Technology anpassar energiförhållandena dynamiskt så att man undviker att kärnor går på lågvarv och minskar energiförbrukningen vid behov.

Maximera driftseffektiviteten

En effektiv datorhall utnyttjar alla aspekter av utformningen och komponenterna. IT-chefer behöver kunna begränsa energi- och kylningsresurser, utnyttja spillkapacitet eller optimera arbetsbelastningen för enskilda rack utan att prestandan påverkas. Med Intel® Intelligent Power Node Manager och Power Thermal Aware Scheduling kan IT-ansvariga erbjuda dynamisk, policystyrd hantering och tillhandahållande på datorhallnivå. Få ännu mer tillförlitlig optimering och effektiva lösningar med energiövervakning och energistyrning i realtid med hjälp av Intel® Data Center Manager (Intel® DCM).