Intel® Node Manager

Data center power management

Smart server management

Intel® Node Manager is a smart way to optimize and manage power and cooling resources in the data center. This server power management technology extends component instrumentation to the platform level and can be used to make the most of every watt consumed in the data center.

The second generation of Intel® Node Manager delivers two core capabilities that provide key information and control to enable the data center to be run in a more efficient manner—it reports system-level as well as processor and memory subsystem power consumption, and it limits power at the system, processor, and memory levels—utilizing policies defined by IT management.

Intelligent power node manager

Click image for full size

Console enablement options

To maximize the benefits of Intel® Node Manager, a management console is required to aggregate power data and set policies for physical and logical groups of servers. For more information:

Intel® Data Center Manager >

Node Manager Programmers Reference Kit >

 

Intelligent architecture that supports power management

This dynamic new approach to managing power in the data center is designed to take full advantage of Intel’s latest microarchitecture. The Intel® Xeon® processor E5 family, Intel® Xeon® processor E7 family, and Intel® Xeon® processor E3 family improve energy efficiency by up to 50 percent compared to the previous-generation Intel® server processors.1,2

Using intelligent energy management at the platform level helps IT administrators squeeze extra value and performance out of existing rack space while reducing the total cost of ownership by better managing power and cooling operational costs. Administrators can improve business continuity by dynamically capping power to avoid overcooling systems, reducing downtime and allowing critical operations to continue even during power or thermal events. They can also balance resources by dynamically moving power from one part of the data center to another, depending on where the need for power or cooling is greatest.

More Information

Improve Power Management with Intel® Node Manager

video icon

Dynamically monitor power management at all data center levels, optimizing throughput, load balance.

Learn the smart way >

Intel® Chip Chat

See what others have to say >

Intel® Data Center Manager

Ensure reliable optimization and efficient solutions with real-time power monitoring and control using Intel® Data Center Manager (Intel® DCM).

Dell OpenManage* Power Center

Improve energy efficiency by monitoring and optimizing server power use.

Learn more about Dell OpenManage* Power Center >

Produkt- och prestandainformation

open

1. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatester kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel mikroprocessorer.  Prestandatester som SYSmark och MobileMark mäts med hjälp av särskilda datorsystem, -komponenter, -program, -åtgärder och -funktioner.  Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras.  Du bör jämföra med annan information och andra prestandatester för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestandan för den tänkta produkten i kombination med andra produkter.

2. Prestandajämförelse med bästa publicerade/offentliggjorda 2-socket enkelnods serverresultat av SPECpower_ssj*2008 benchmarktest fram till den 6 mars 2012. Baslinjeresultat 3,329 ssj*_ops/watt publicerat av Hewlett-Packard på plattformen ProLiant DL360 G7* baserat på den föregående generationens Intel® Xeon® processor X5675. Resultatet 5,093 ssj*_ops/watt offentliggjort i publikation från Fujitsu på plattform PRIMERGY RX300 S7* baserad på Intel® Xeon® processorn E5-2660. För mer information besök www.spec.org. Intel har ingen kontroll över och granskar inte utformningen eller implementeringen av tredje parts prestandatester eller webbplatser som refereras till i det här dokumentet. Intel uppmanar alla sina kunder att besöka dessa eller andra webbplatser där liknande prestandatester redovisas och bekräfta att uppgifterna stämmer och verkligen återspeglar prestanda för system som finns i handeln.