• <Läs mer på Intel.com

Data Center Efficiency

Intel® processors intuitively conserve power in the data center

As data growth explodes, data center managers must raise efficiency to keep power usage and cooling demands in check. In many data centers today, the cost of electricity is second only to capital expenditures. To address this challenge, Intel has developed leading energy-efficient products and tools that significantly improve data center performance while conserving power. These efforts extend across the entirety of the data center to achieve greater levels of data center efficiency, including:

  • Cost Savings via Intel® Xeon® Processors: Next-generation processors automate energy consumption and provide industry-leading multi-core performance without increasing data center footprints or power demands1
  • Energy-Efficient Silicon: By using server and storage platforms optimized for performance per watt, data centers lay a foundation for efficiency, maximized workloads, and flexibility
  • More Efficient Virtualization: Using a platform approach to build a better physical server, Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) provides hardware assists in the CPU, the chipset, and networking devices that tune virtualization performance, reduce latencies, and avoid potential bottlenecks2

See how Intel® servers conserve budget and space >

Reduce data center costs while increasing utilization >

Refresh servers for improved data center responsiveness >

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intel-konsolidering baserad på utbyte av 15 fyra år gamla servrar med Intel® Xeon® processor 3,8 GHz med enkel kärna, 2 MB cache mot en ny server med Intel Xeon-processor X5670. Jämförbara prestanda bibehölls, vilket uppmättes med SPEC*jbb2005 affärsoperationer per sekund. Prestandatester och testresultat mäts med särskilda datorsystem och/eller komponenter och ger ungefärlig prestanda för Intel-produkter som mäts i dessa tester. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda. Köpare bör konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. För mer information, gå till www.intel.com/performance/server/.

2. Intel® Virtualization Technology kräver ett datorsystem med aktiverad Intel®-processor, BIOS och VMM (virtual machine monitor, virtuell maskinövervakare) Funktionalitet, prestanda och andra fördelar varierar beroende på konfiguration av maskinvara och programvara. Alla program är inte nödvändigtvis kompatibla med alla operativsystem. Fråga tillverkaren av din dator. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.