Säkerställa dataskydd genom innovation

Den här snabba utvecklingen skapar ett behov av säkrare programvaru- och maskinvaruprodukter för företag och privatpersoner som vill skydda sig mot skadlig programvara, virus, spionage och skadlig kod och datastöld. Detta är också en av drivkrafterna bakom den snabba tillväxten av molnarkitektur för både företag och konsumenter.

Övervinna utmaningar inom datorhallssäkerhet

Genom att lagra och bygga ut datorhallar i molninfrastrukturer uppstår nya säkerhetsutmaningar och risker för företag och konsumenter. Tack vare molnteknik kan datorhallens verksamhet bli mer automatiserad och flexibel, men den medför också problem i samband med underliggande traditionella säkerhetsverktyg och minskad fysisk kontroll. Nya verktyg behövs för att hantera allt större utmaningar för säkerheten, såsom att skapa insyn i servrarnas tillstånd och skydda datasekretessen i molnet och virtualiserade datorhallar. Det gäller särskilt verksamhetskritiska eller känsliga data eller arbetsbelastningar.

Intels syn på säkerhet

Intel fortsätter att förbättra sina system så att de körs säkrare. En viktig del i det här är robustare och mer motståndskraftiga plattformar. Säkerhetsfunktioner är inbäddade i maskinvaran i Intel® processorer, inklusive tre av Intels senaste serverprocessorer – Intel® Xeon® processorer i E3 v3-familjen, Intel® Xeon® processorer i E5-familjen och Intel® Xeon® processorer i E7-familjen, samt i den senaste generationens Intel® Core™ vPro™ processorer.

Läs mer om tekniken i Intel® vPro™Intel® vPro™1 >

Men Intel® produkterna är bara en del i säkrare datoranvändning. Vi vet att vi måste jobba med all teknik för att nå ett mer komplett skydd. Därför fortsätter Intel att stärka sina relationer med återförsäljare av både säkerhetsprogramvara och säkerhetsmaskinvara, för att hitta komplementerande lösningar. Vi jobbar även med leverantörer av traditionell, allmän programvara, för att uppmuntra ett mer omfattande säkerhetstänk kring datorer.

Produkt- och prestandainformation

1

Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Mer information finns på: http://www.intel.se/content/www/se/sv/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.