• <Läs mer på Intel.com

The Makers: Social City Tool Kit by CIID