• <Läs mer på Intel.com

Intel® classmate PC—Education Transformation