• <Läs mer på Intel.com

Education ISEF 2011 Alternative Energy: Video